Links fra alkoholbehandling.net

Vi har alkoholbehandling og rådgivning af alkohol og medicin afhængige samt deres pårørende.

Få hjælp til at motivere den afhængige.

Ring tlf 70261224

Se hjemmesiden http://www.mollen.dk/
Alkoholmisbrug og afvænning af alkoholmisbrugere. Ifølge de officielle opgørelser er der ca. 500.000 der drikker for meget. Hvor mange af disse der er alkoholmisbrugere, afhænger af hvilke kriterier der stilles op for, at man kan karektisere en person som værende alkoholmisbruger.

Fordelingen af alkoholmisbrugere er:
ca. 40% er kvindelige alkoholmisbrugere
ca. 60% er mandlige alkoholmisbrugere
Undersøgelser viser at ca. 20% af befolkningen drikker 80% af den samlede mængde alkohol. Vi har således en afgrænset gruppe af alkoholmisbrugere med et alt for højt misbrug.


Alkoholmisbrugeren
Mange mener at alkoholmisbrugeren er at finde neden bag discount supermarkedet. Det er de færreste alkoholmisbrugere der findes der.
Alkoholmisbrugeren findes ofte i "pæne hjem". Et alkoholmisbrug kan sagtens være tilstede selvom persomen har arbejde, familie, bil og båd.
En tommelfinger regel siger: Når alkoholen koster mere end penge er der et alkoholmisbrug.

se evt:http://www.mollen.dk/alkoholmisbrug

Antabus og behandling med Antabus

Antabus eller Antabus behandling er et udbredt fænomen i Danmark. 50 % af alt Antabus fremstillet i verden bliver brugt Danmark. Resultaterne af Antabus behandlingen er yderst ringe. Det skønnes at ca. 2 % har glæde af behandlingen. Alternativer er kognitiv terapi og Minnesotabehandling som primært er kognitiv terapi.

Antabus hæmmer nedbrydningen af alkohol, således at der i kroppen ophobes et nedbrydningsprodukt (acetaldehyd), der fremkalder en ubehagelig reaktion – i form af varmefølelse, ansigtsrødmen, hjertebanken, pulserende hovedpine, hurtig vejrtrækning og trykken for brystet (den såkaldte alkohol-antabusreaktion). Denne reaktion er så ubehagelig, at den afholder de fleste fra at drikke, så længe de er på Antabus. Virkningen holder sig en lille uges tid efter indtagelse af den sidste tablet. Antabusbehandling forudsætter, at personen er motiveret for langvarig alkoholophør, idet vedkommende jo til enhver tid kan undlade at tage medicinen. Det er derfor hensigtsmæssigt, at en anden person eller et alkoholcenter er inddraget i behandlingen.

BRUG
Brusetabletterne opløses i et glas vand og indtages straks derefter.


DOSIS
Dosis af Antabus er sædvanligvis 800 mg dagligt de tre første dage, derefter 200 mg dagligt eller 400-800 mg to gange ugentligt. Nogle kan nøjes med den lille dosis, mens andre kræver mere for at få tilstrækkelig reaktion.

BIVIRKNINGER
Der er almindeligvis ingen bivirkninger ved Antabus, men der kan dog forekomme træthed, svimmelhed, maveproblemer, leverpåvirkning og allergiske hudlidelser. Andre påståede “bivirkninger” (fx nedsat potens) skyldes oftest alkoholmisbruget. Langvarig behandling kan i sjældne tilfælde påvirke nerverne i arme og ben og fremkalde en snurrende-sovende fornemmelse (polyneuritis). Kontakt lægen hvis der kommer uventede reaktioner af enhver art.

VIGTIGTHvis man drikker alkohol trods indtag af Antabus, udvikles den såkaldte alkohol-antabus-reaktion, som er beskrevet ovenfor. Denne kan i givet fald mildnes med et antihistamin-præparat, fx Mepyramin, der kan gives som indsprøjtning. Det er også værd at huske, at mange ældre antidepressiva og antipsykotika har antihistaminvirkning. Hvis du får anden medicin, eller hvis du har nyre- eller leversygdom, skal lægen have det at vide. For nærmere baggrundsinformation, se PsykiatriFondens bog “Psykofarmaka. Hvordan man behandler psykiske lidelser med nervemedicin”.

AA Anonyme Alkoholikere
Anonyme Alkoholikere
Anonyme Alkoholikeres telefonvagt havde mere end 10.000 opkald i 2004.
Lidt over 4.000 henvendte sig med et ønske om at holde op med at drikke.

Anonyme Alkoholikere (AA)
Anonyme Alkoholikere havde i 2004 10.192 opkald til sin landsdækkende telefonvagt i den daglige åbningstid fra kl. 08.00 til midnat.
Heraf kom de 4.040 opkald fra personer, der ønskede hjælp til at holde op med at drikke alkohol.
Mange pårørende og kolleger til alkoholikere kontakter også AA’s telefonvagt.
Sidste år henvendte 2.410 sig på vegne af et andet menneske, som havde problemer med alkohol, og for at søge hjælp til vedkommende.
Hele 63 procent af opkaldene (6.450) vedrører således direkte hjælp til personer, der har problemer med deres alkoholforbrug.
Interessen for Anonyme Alkoholikere, der i år fejrer 50-års jubilæum i Danmark, er øget meget i de senere år.
676 telefoniske henvendelser angik generel information om AA.
De øvrige opkald er hovedsagelig kommet fra medlemmer, der ønskede oplysninger om møder m.v., samt 706 opkald, som drejede sig om andre former for afhængighedsproblemer, der af telefonvagten henvises til andre rådgivningslinier.

Alle kan henvende sig anonymt til Anonyme Alkoholikere.
Ved telefonerne sidder erfarne rådgivere, der kender til alkoholproblemer på egen krop, og som har en længere ædruelighed og erfaringer at give videre.
Anonyme Alkoholikere er et fællesskab af mænd og kvinder fra alle samfundslag, der hjælper og støtter hinanden i at løse deres fælles problem for derigennem at hjælpe andre til at komme sig efter misbrug af alkohol.
Det eneste, der kræves for at blive medlem, er et ønske om at holde op med at drikke.
Der betales intet kontingent.
Mange har i Danmark fundet vej til et ædru liv gennem Anonyme Alkoholikeres tolvtrinsprogram.

torsdag den 18. november 2010

10 Tegn på alkoholmisbrug

10 tegn på at din kollega har et misbrug

Af MARIE TROMBORG PETTERSON

1. Humøret svinger
Det ene øjeblik er din kollega meget glad og det næste på randen af meget deprimeret. Ligesom vedkommendes mentale tilstedeværelse kan svinge og uforklarlige vredesudbrud kan overraske.

2. Små svipture
Din kollega holder lange pauser, møder senere på arbejde og går tidligere hjem. Måske er vedkommende også ofte syg om mandagen.

3. Dårlig kvalitet
Din kollegas arbejde bliver dårligere og dårligere udført. Der er simpelthen tale om dårlig arbejdsmoral og muligvis manglende evne til at fokusere.

4. Ingen interesse
Din kollega interesserer sig ikke længere for resultater og arbejdsmæssige formåen længere. Det er ikke vigtigt for vedkommende.

5. Isolerer sig
Din kollega deltager ikke i hyggesnak og smalltalk. Han går direkte hjem så snart han har muligheden for det.

6. Udspekulerede løgne
Din kollega stikker hvide løgne og undskyldninger om fraværet, isolationen og humørsvingningerne.

7. Knudret økonomi
Din kollega anmoder om forskud på lønnen eller låner penge af andre på arbejdspladsen. Det kan også være at din kollega tilbyder at give en hjælpende hånd med praktiske ting for billige penge.

8. Usædvanlig træt
Din kollega arbejder langsommere, gaber ofte og virker generelt meget træt. Misbrug snyder os for vores søvn, bl.a. fordi man i stedet spekulerer over sin situation og er angst for konsekvenserne, hvis ens misbrug bliver opdaget.

9. Lovligt misbrug
Din kollega arrangerer ofte forretningsaftaler, hvor der er mulighed for f.eks. at drikke. Det kan f.eks. være middage eller frokoster.

Det er en mulighed for din kollega for f.eks. helt legalt at drikke alkohol i arbejdstiden. Men det kan også skyldes en lyst til at feste og følelsen af opstemthed.

10. Trist og deprimeret

Din kollega ser tom ud og griner sjældent. Det er nemt at se, når der er sat en dæmper på livsglæden.​

Kilde. Chef.se

Antabus og behandling med AntabusAntabus eller Antabus behandling er et udbredt fænomen i Danmark. 50 % af alt Antabus fremstillet i verden bliver brugt Danmark. Resultaterne af Antabus behandlingen er yderst ringe. Det skønnes at ca. 2 % har glæde af behandlingen. Alternativer er kognitiv terapi og Minnesotabehandling som primært er kognitiv terapi.

Antabus® er en dansk opfindelse. Det anvendes i en helt anderledes og langt større målestok i Danmark end i noget andet land i verden. I Danmark er Antabus og behandling af alkoholproblemer næsten synonyme. Dette er svært uhensigtsmæssigt.
Antabus virker på den måde, at det hæmmer den videre nedbrydning af et af alkohols nedbrydningsprodukter. Dette stof (Acetaldehyd) ophobes så i organismen, og giver anledning til alkohol-Antabus reaktionen. Denne består af hovedpine, hjertebanken, kvalme, opkastninger, røde pletter og varmefornemmelse i huden. I det hele taget føler man sig dårligt tilpas. I sjældne tilfælde kan der komme blodtryksfald, og personen kan besvime. I meget sjældne tilfælde kan kredsløbet svigte, således at personen dør.

Risolid og drikke på antabus
Risolid bruges i afgiftningen af alkoholikere, Risolid dæmper abstinenssymptomerne. Risolid er vanedannende og bør administreres med forsigtighed. Risolid er et af de sikreste midler som kan bruges i en afgiftning, dog bør der være professionelt tilsyn. Risolid er receptpligtig medicin og bør kun indtages efter lægelig anvisning.

Man kan dæmpe alkohol-Antabus reaktionen med antihistaminer ("køre- eller søsygepiller"). Mange alkoholmisbrugere ved dette og anvender antihistaminer, hvis de ønsker at drikke, mens de er på Antabus. Nogle behøver ikke at anvende antihistaminer, men kan, som man siger, "drikke sig igennem". Det vil sige, at de tolerer alkohol-antabus-reaktionen. Det kan bl.a. skyldes, at reaktionen har en meget forskellig styrke hos forskellige mennesker.
Antabus er længe i kroppen, og man kan derfor nøjes med at indtage stoffet to gange om ugen. Man kan også indtage det dagligt, hvis man finder, det er nemmere at administrere. Dosis er ¼ til en ½ tabl. dagligt eller 1-2 tabl. to gange om ugen.

Bivirkninger ved antabus

Der anføres mange gener af Antabusindtagelse. Der klages over træthed, svimmelhed,
dårlig ånde, dårlig smag i munden, seksuelle problemer og meget mere. I hvor høj grad disse bivirkninger hænger sammen med psykologiske reaktioner (fx uvilje mod at indtage stoffet), følger efter misbruget eller er egentlige bivirkninger, er ikke afklaret. Der er, så vidt man ved, kun meget begrænset risiko for fosterskader. Man ved til gengæld med sikkerhed, at alkohol skader fosteret. Det er således op til en individuel vurdering, om man skal anvende Antabus i graviditeten. Kan man undlade at drikke uden Antabus, er det selvfølgelig klart det bedste.
Ofte administrerer omgivelserne Antabusen for "at hjælpe den pågældende". Den, som har misbrugsproblemet, ønsker ofte selv dette. Der kan her være tale om et kompliceret spil om dominans, formynderi, ansvarsfritagelse og -forflygtigelse. I sådan en situation kan Antabus gøre mere skade end gavn.
Sommetider indtages Antabus i perioder, hvor den pågældende alligevel ikke ville have indtaget alkohol. Når den pågældende igen ønsker at indtage alkohol, ophører han med Antabusindtagelsen. Der er tale om et spil, hvor både den som har misbruget, og den som behandler, demonstrerer, at de gør en indsats. Til gengæld sker der ikke så meget andet. Begge parter berøves således muligheden for at beskæftige sig med nogle mere væsentlige, men også langt vanskeligere behandlingsmæssige tiltag. Således kan man narre og spilde hinandens tid i årevis. I nogle tilfælde gør Antabus i behandlingen af mennesker med alkoholproblemer mere skade end gavn.

Se evt. artikel:

Ekstra Bladet - Høfeber-piller modvirker Antabus
Antihistamin modvirker også kroppens optagelse af Antabus. ... Jeg tog bare tre små høfeber-piller efter min Antabus og 'vupti', så havde jeg det fint igen ...


Høfeber piller der købes i håndkøb, det ophæver virkningen af: Antabus

Campral
Camprar er et middel som sige at hjælpe på drikke trangen. Dokumentationen for at Campral har nogen effekt er dårlig og nogen egentlig troværdig dokumentation herfor findes ikke. Campral er kendt for at give impotens hos 4,4% af brugerne.

Impotens ved brug af Campral kombineret med antidepressiv medicin og antabus findes der ikke nogen undersøgelser af. Impotensen vil dog formodentlig være forholdsmæssigt højere ved en blanding af disse lægemidler. Antidepressiv medicin har hos de fleste mænd en stærk påvirkning af seksuallivet, manglende lyst og manglende ejakulation er ofte beskrevne bivirkninger. Se evt.: www.medicin.dk

 

lørdag den 30. oktober 2010

http://koebenhavns-alkoholbehandling.blogspot.com/

Se ny hjemmeside

tirsdag den 26. oktober 2010

Alkoholbehandling Vejle | Alkoholbehandling

Læs mere om alkoholbehandling i nærheden af Vejle:

http://www.mollen.dk/

Alkoholafvænning og Alkoholrådgivning ring til døgntelefon 7026 1224

Er du i tvivl om hvorvidt du har et behandlingskrævende alkohol problem eller,
at en af dine nærmeste har behov for alkohol afvænning, du er altid velkommen til at kontakte os på tlf. 7026 1224.

Vi har erfarne alkoholrådgivere i Vejle, som kan komme ud til dig og få en snak om hvordan du bliver hjulpet i nettop din situation.

Det kan være både frustrerende og smertefuldt, at være pårørende til en alkohol misbruger, og det kan være vanskeligt at finde en konstruktiv måde at tackle problemet på og få overbevist vedkommende om at modtage alkohol afvænning.

Hvis du er pårørende til en person, du mener bør i alkohol afvænning, er du velkommen til at kontakte os, enten for en snak på telefonen eller for at aftale en samtale her på Behandlingscenteret. Vi kan så give dig støtte, råd og vejledning i hvordan du bedst forholder dig til personens drikkeri og hvordan du bedst motiverer vedkommende til alkohol afvænning.

Læs mere her: om alkohol afvænning

Til virksomheder og arbejdsgivere
Såfremt du er ansat i en virksomhed hvor der er en medarbejder, der har behov for alkohol afvænning, er vi behjælpelige med råd og vejledning til, hvordan I bedst griber situationen an.
Vi er hjælper gerne ved en eventuel intervention – dvs. den samtale hvor medarbejderen konfronteres med sit alkohol problem og den forestående alkohol afvænning.
Endvidere kan vi tilbyde råd og vejledning i spørgsmål, der vedrører alkohol politik på arbejdspladsen, behandlingsaftaler mellem virksomhed og medarbejder, skattefri finansiering af alkohol behandling, finansiering af behandling gennem sundhedsforsikringer m.m.

Alkohol afvænning efter Minnesota modellen
Vi tager udgangspunkt i Minnesota modellen. Programmet tager udgangspunkt i AA programmet, som er bedre kendt som Anonyme Alkoholikere.

Alkoholisme
Alkoholisme medfører en lang række følgesygdomme som depression, forhøjet blodtryk, hjertekarsygdomme, ulykker, osv. depression er ofte en følge af alkoholisme. Alkoholikeren og familien er fastlåst i en deprimerende spiral hvor Antabus, psykolog og afgiftning forsøges uden varige resultater.
Brudte løfter, løgne, manipulationer og sårede følelser er dagligdagen for alkoholikere, deres pårørende og børn.

Vores personale
Vores personale tæller tidligere alkoholikere, læger og psykolog, og i samråd med dem kan du sørge for at tilrettelægge din alkohol afvænning. Dansk Alkohol Behandlings Center er Danmarks førende Behandlingscenter for alkoholafvænning. Ca. 80 % af dem som gennemfører en behandling forbliver ædru. Vi har specialiseret os i at modtage klienter fra virksomheder og private.


Alkohol afvænning - Dansk Alkohol Behandlings Center, ABC Rådgivning
DøgnTelefon 7026 1224
Alkohol afvænning
Link: Alkoholikere og minnesotakur

Link: Alkoholmisbrug
google6027ca280f40266f.html


AA møder i Danmark

Møderne i denne liste er LUKKEDE møder for alkoholikere eller mennesker med alkoholproblemer.

Alle møder varer en time, hvis ikke andet er angivet.

Teksten under de enkelte grupper angiver, at alle (også ikke alkoholikere) er velkomne på det angivne tidspunkt.

& kørestol, # krimordning.

Alle møder er nu røgfri iflg. "Lov om røgfri miljøer".

Rettelser, ændringer og oprettelse af ny gruppe til denne mødeliste bedes meddelt skriftligt.

Brug blanketten på hjemmesiden:
www.anonyme-alkoholikere.dk

AA møder i Danmark

Information om AA:

Torsdag kl. 18.30-19.30 - AA’s nye lokale,

Hunderupvej 45, 5000 Odense C.

Torsdag kl. 16.00-18.00 -

Misbrugscentret, El-vej 2A, 6000 Kolding.

Vejle
alkoholbehandling i Vejle

søndag den 24. oktober 2010

Du kan også se vores hjemmeside www.mollen.dk klik her
Vi har alkoholrådgivere i Gentofte og omegn, som kan komme ud til dig og få en snak om hvordan du bliver hjulpet i nettop din situation.

Det kan være både frustrerende og smertefuldt, at være pårørende til en alkohol misbruger, og det kan være vanskeligt at finde en konstruktiv måde at tackle problemet på og få overbevist vedkommende om at modtage alkohol afvænning.

Hvis du er pårørende til en person, du mener bør i alkohol afvænning, er du velkommen til at kontakte os, enten for en snak på telefonen eller for at aftale en samtale her på Behandlingscenteret. Vi kan så give dig støtte, råd og vejledning i hvordan du bedst forholder dig til personens drikkeri og hvordan du bedst motiverer vedkommende til alkohol afvænning. 

Til virksomheder og arbejdsgivere:
Såfremt du er ansat i en virksomhed hvor der er en medarbejder, der har behov for alkohol afvænning, er vi behjælpelige med råd og vejledning til, hvordan I bedst griber situationen an.
Vi er hjælper gerne ved en eventuel intervention – dvs. den samtale hvor medarbejderen konfronteres med sit alkohol problem og den forestående alkohol afvænning.
Endvidere kan vi tilbyde råd og vejledning i spørgsmål, der vedrører alkohol politik på arbejdspladsen, behandlingsaftaler mellem virksomhed og medarbejder, skattefri finansiering af alkohol behandling, finansiering af behandling gennem sundhedsforsikringer m.m.


Alkohol afvænning efter Minnesota modellen
Vi tager udgangspunkt i Minnesota modellen. Programmet tager udgangspunkt i AA programmet, som er bedre kendt som Anonyme Alkoholikere.

Alkoholisme
Alkoholisme medfører en lang række følgesygdomme som depression, forhøjet blodtryk, hjertekarsygdomme, ulykker, osv. depression er ofte en følge af alkoholisme. Alkoholikeren og familien er fastlåst i en deprimerende spiral hvor Antabus, psykolog og afgiftning forsøges uden varige resultater.
Brudte løfter, løgne, manipulationer og sårede følelser er dagligdagen for alkoholikere, deres pårørende og børn.

Vores personale
Vores personale tæller tidligere alkoholikere, læger og psykolog, og i samråd med dem kan du sørge for at tilrettelægge din alkohol afvænning. Dansk Alkohol Behandlings Center er Danmarks førende Behandlingscenter for alkoholafvænning. Ca. 80 % af dem som gennemfører en behandling forbliver ædru. Vi har specialiseret os i at modtage klienter fra virksomheder og private.

Alkohol afvænning - Dansk Alkohol Behandlings Center, ABC Rådgivning
DøgnTelefon 7026 1224
Alkohol afvænning
Link: Alkoholikere og minnesotakur


Vi har også alkoholbehandling og rådgivning af alkohol og medicin afhængige samt deres pårørende.
Få hjælp til at motivere den afhængige.
Albertslund , Allerød, Allingåbro , Ballerup , Birkerød , Bjergsted , Bogense , Bramsnæs , Brøndby
Dianalund , Dragør , Esbjerg , Faaborg ,Fakse , Farum , Fredensborg-Humlebæk , Fredericia , Frederiksberg
Frederiksborg , Frederikssund , Frederiksværk , Fuglebjerg , Gentofte , Givskud , Gladsaxe , Glostrup
Greve , Græsted-Gilleleje , Gørlev , Haderslev , Haslev , Helsinge , Helsingør , Herlev , Herning ,Hillerød
Hjørring , Holbæk , Hornbæk , Horsens , Hundested , Hvalsø , Hvidovre , Høje-Taastrup , Høng , Hørsholm
Ikast , Ishøj , Jyderup , Jægerspris , Kalundborg,Gentofte, Vedbæk, Herlev ,Korsør , København , Køge , Langebæk , Ledøje-Smørum
Lejre , Liseleje , Lyngby-Taarbæk , , Nakskov , Næstved , Odense , Præstø , Ramsø , Ribe , Ringsted
Roskilde , Rødovre , Rønnede , Rørvig , Skibby , Skælskør , Skævinge , Slagelse , Slangerup , Solrød
Sorø , Stege , Stenlille , Stenløse , Stevns , Svinninge , Søllerød , Tisvilde , Tølløse , Tårnby , Vallensbæk
Vangede , Vanløse , Varde, , Vordingborg , , Værløse , Ølstykke , Åbenrå , Ålborg , Århus,AA møder i Danmark

Møderne i denne liste er LUKKEDE møder for alkoholikere eller mennesker med alkoholproblemer.

Alle møder varer en time, hvis ikke andet er angivet.

Teksten under de enkelte grupper angiver, at alle (også ikke alkoholikere) er velkomne på det angivne tidspunkt.

& kørestol, # krimordning.

Alle møder er nu røgfri iflg. "Lov om røgfri miljøer".

Rettelser, ændringer og oprettelse af ny gruppe til denne mødeliste bedes meddelt skriftligt.

Brug blanketten på hjemmesiden:

www.anonyme-alkoholikere.dk

AA møder i Danmark


Information om AA:

Torsdag kl. 18.30-19.30 - AA’s nye lokale,

Hunderupvej 45, 5000 Odense C.

Torsdag kl. 16.00-18.00 -

Misbrugscentret, El-vej 2A, 6000 Kolding.

AA-Mødeliste 15-10-2010

Nordjylland

Aalborg - AUC, rum 3, Fibigerstræde 11

Tor. 19:30 , 1. tor. i md.

Aalborg - Cafe Parasollen, Hj. af

Boulevarden/Danmarksgade

Tir. 19:45 # , 2. tir. i md.

Aalborg - Café Væxt, Poul Paghsgade 6a 1.

Ons. 16:30 & # Fyraftensgruppen , 3. ons. i

md. 2. ons. i md. Nykommermøde

Tor. 16:30 & # Trinmøde , 1. tor. i ul. md.Fre. 22:00 & # , 1. fre. i md.

Søn. 16:00 , 1. søn. i md.

Aalborg - De Frivilliges Hus - Norden,

Mølholmsvej 2

Ons. 19:30 & # Store Bog , 2. ons. i md.Aalborg - Den Sociale Skadestue, Vor

Fruestræde 6

Fre. 16:15 # Kvindemøde, ej restriktivt , 1. fre. i

md.

Aalborg - Margrethe Kirken,

konfirmandstuen, Revlingebakken 18

Lør. 14:00 & # , Sidste lør. i md.

Aalborg - Sønderbro, SID-bygn.,

Søndergade 62, kld.

Man. 19:30 , Sidste man. i md.

Brønderslev - P-plads ved Kirken,

Skolegade 44 st.

Tir. 19:30 # , 1. tir. I md.

Brovst - Bratskov Hovedgård, Fredensdal 8

Tir. 19:30 , 1. tir. i md.

Dronninglund - Karetmagervej 15

Ons. 19:30 & # 1. ons. i md. Trin , 3. ons. i md.Fjerritslev - SID Bygningen, Jernbanegade

1, 1.sal bagindg.

Fre. 19:30 # , Sidste fre. i md.

Frederikshavn - Sognehuset, Kirkepladsen

4, 2.

Ons. 19:30 #

Fre. 19:30 # , 3. fre. i md.

Frederikshavn - Søster Annesvej 3

Man. 19:30 #

Hadsund - Menighedscenteret, Kirkegade 8,

kld.

Tir. 19:30 , Sidste tir. i md.

Hanstholm - Kirkecentret, Centervej 4

Man. 19:30 & # , Sidste man. i md.

Hirtshals - Fælleshuset, N.C. Jensensgade

2 A

Søn. 19:00 & # , 4. søn. i md.

Hjørring - Aktivitetscenter, Østergade 9

Man. 19:30 # , 1. man. i md.

Tor. 19:30 # , Sidste tor. i md.

Lør. 12:00 # , 1. møde i md., Speaker

Hobro - Lokale 1, indgang ved den høje

skorsten, Bies Gård, indgang Nordvestvej

Man. 19:30 #

Hurup Thy - Kirkecentret, Kirkevej 42

Søn. 19:00 & # Der holdes pause , Sidste søn.

i md.

Århus

ÅrhusLøgstør - Turistbureau, Torvegade 6

Ons. 19:30 # , 1. ons. i md.

Nibe - Indgang fra gården, Mellemgade 8

Man. 19:30 & # , 1. man. i md.

Nykøbing M - De Frivilliges Hus,

Skovparken, Østergade 37

Tor. 19:30-20:45 & # , 1. tor. i md.

& kørestol, # krimordning Side 3

AA-Mødeliste 15-10-2010

Pandrup - Værestedet Åkanden, Bredgade

99

Ons. 19:30 & # Rygepause , 1. ons. i md.Sæby - "Sporskiftet" Rutebilstationen,

Stationspladsen 2,1.sal

Søn. 18:30 # , 1. søn. i md.

Skagen - Ankermedet Skole, Skagavej 139

Ons. 19:30 &

Skørping - Kulturstationen - Himmerlands/

Skørpinggruppen, Sverriggårdsvej 4, 1. sal

Ons. 19:30 & # , 2. ons. i md.

Thisted - Kirkecenteret, Skovgade 19,

kælderen

Ons. 19:30-20:45 # Pause - mødet varer til

20:45 , 3. ons. i md.

Midtjyllandog Århus

ÅrhusÅrhus C - Det Blå Sted, Jægergårdsgade 2 A

Ons. 19:30 Trinmøde efter Store Bog

Århus C - Frederiksbjerg Beboerhus, Sct.

Anna Gade 40

Søn. 15:00 Trinmøde

Århus C - Krypten Sct. Lukas Kirke,

Ingerslev Boulevard

Fre. 19:00 # , 1. fre. i md. SpeakermødeÅrhus C - Krypten Sct. Lukas Kirke,

Klostergade 37

Ons. 19:30 & , 1. ons. i md.

Århus C - Sognegården, Skt. Markus

Kirkepl. 1

Ons. 19:00-20:30 # Pause , 1. ons. i md, i lige

mdr., Speakermøde

Lør. 15:00 # , 1. lør. i md.

Århus C - Vor Frue Kirke Sognegård,

Vestergade 21, st.

Lør. 19:00-20:30 # Åndelighed - Kom til at tro ,

2. lør. i md.

Århus N - Katrinebjergvej 95

Ons. 17:00 & # Store Bog, rygermøde

Århus V - Møllevangskirken, Krypten,

Møllevangs Allé 49

Tor. 17:00 # Kvindemøde, ej restriktivt , 4. tor. i

md.

Århus, Åbyhøj - Birkeparken 4

Man. 20:00 Kaffe fra kl. 19.30, www.ppgaa.dk ,

Alle

Århus, Beder - Beder Sognegård,
København
København
Helsingør
Kirkebakken 58

Tor. 19:30 & Store Bog - de første 166 sider ,

Alle

ÅRHUS

Århus

Århus, Brabrand - Indg. fra pakeringsplads,

Janesvej 11, kld th

Man. 12:00 Trinmøde

Tir. 12:00

Ons. 12:00

Tor. 12:00 # Emnemøde

Fre. 12:00 Nykommermøde

Lør. 11:30 #

Søn. 12:00

Århus, Hasselager - Kolt Sognegård,

Kunnerupvej 113

Tor. 19:00 & Som Bill ser på det , 1. tor. i md.Århus, Højbjerg - Holme Sognegård,

Hjulbjergvej 175

Man. 18:00 # Emnemøde, 2 man. i md.

Traditioner , 1. man. i md.

Tir. 19:00 # Speakermøde i lige md. , 1. tir. i

md.

& kørestol, # krimordning Side 4

AA-Mødeliste 15-10-2010

Fre. 17:00 # I ulige md., Speaker , 3. fre. i md.Århus, Risskov - Risskov Kirkes

Sognegård, Solbakken 2, 1. sal

Man. 17:00 # Keep it simple , 1. man. i hv.

kvartal, Speaker

Århus, Risskov - Vejlby Sognegård, Vejlby

Centervej 25

Tir. 17:00 , 4. tir. i md.

Århus, Skødstrup - Skødstrup Kirkes

Sognegård, Kirkepladsen 2 A

Søn. 19:00 Trinmøde , 3. søn. i md.

Århus, Viby - Viby Sognegård, Kirkevej 2

Søn. 18:00 # Store Bog , Alle

Brædstrup - Tinghuset, Østergade 9

Søn. 19:00 Til daglig eftertanke , 1. søn. i md.Brande - Baptist Kirken, Vejlevej 6

Tir. 16:30 Emnemøde , Bekendtgøres i

dagspressen

Ebeltoft - Sognegården, Kirkegade 13

Fre. 16:00 & # , Sidste fre. i md.

Grenå - Simon Peters Kirke, Søgade 33

Man. 19:00 # , 1. man. i md.

Grindsted - Cafe Jydepotten, Borgergade 38

Man. 19:00 & # , 2. man. i md.

Tor. 18:30 & # , 2. tor. i md.

Hasselager - Kolt Sognegård, Kunnerupvej

113

Tor. 19:00 Som Bill ser på det

Hedensted - Frivillighedshuset,

Østerbrogade 21 B

Tor. 19:00 & # Emnemøde , 3. tor. i md.

Herning - Kirkehuset, Øster Kirkevej 1

Man. 19:00 & # Trinmøde

Tor. 19:00-20:30 & # Pause

Lør. 14:00 & # Pause

Herning - Kulturellen, Nørregade 7

Tir. 19:00-20:30 & # Pause, Til daglig

eftertanke, Emnemøde , speaker-møde sidste

møde hvert kvartal

Fre. 21:00 & # Lysmøde, At leve ædru , AlleHolstebro - Nørrelandskirken, Døesvej 1

Tir. 19:30-21:00 # , 2. tir. i md.

Tor. 19:30-21:00 # , Sidste tor. i md.

Horsens - Aa`s egne lokaler,

Sønderbrogade 21, st. th.

Lør. 13:00 & # Emnemøde , 4. ons. i md.Horsens - Menighedshuset indgang

havnealle 12a, Havnealle 12

Søn. 19:00 & # Der findes en løsning, 12 trin

efter storebog, indlednings speak , Alle

Horsens - Sønderbrogade 21, st. th.

Man. 19:00 & # Store Bog

Tir. 16:30 & # Store Bog

Ons. 19:30 & #

Tor. 12:00 & #

Fre. 18:30 & # Til Daglig Eftertanke

Søn. 12:30 & # Lysmøde; 11. trin - Sponsor

tilbydes , Alle

Kjellerup - Søndergade 35, kld. mødelokale

Tir. 19:00-20:30 & # , Sidste tir. i md.

Lemvig - Kirkehuset, Torvet 10

Ons. 19:00 & Til daglig eftertanke

Søn. 11:30 # Emnemøde

Odder - Kirkecentret, Kirkesti 3

Man. 19:30 & # , Sidste man. i md. SpeakerTor. 16:30 & # Store Bog

& kørestol, # krimordning Side 5

AA-Mødeliste 15-10-2010

Randers - Kulturhuset, mødelok. 1,

Stemannsgade 2

Ons. 19:30 & # , 1. ons. i md.

Randers - Viborgvej 42

Man. 19:00 # , 1. man. i md.

Tir. 16:00 # , 1. tir. i md.

Fre. 16:00 , 1. fre. i md.

Randers SV - Johannes Kirken,

Spejderlokalet, indg. fra Hjørringvej, Vorup

Boulevard 29

Søn. 19:30 # Trinmøde , 1. søn. i md.

Ringkøbing - Aktivitetscenteret,

Holmegårdsbakken 22

Tir. 19:30 & # , Sidste tir. i md.

Rønde - Medborgerhuset, storstuen,

Hovedgaden 10

Tir. 17:00 # Store Bog , Sidste tir. i md.

Silkeborg - Kirkens Korshær, Lille Søgade

10, 1 sal

Man. 19:30-21:00 #

Nykommere/Trin&Traditioner , Alle

Tir. 19:30-21:00 # Pause , Sidste tir. i ul. md.Ons. 17:00 # Nykommer, At leve ædru

Tor. 17:00 # Emnemøde

Fre. 17:00 & # 12 trin efter Store Bog , 1. fre. i

md.

Fre. 22:00 # Lysmøde, Åndelighed, Kom til at

tro , Alle

Lør. 13:00-14:30 # Trinmøde

Søn. 19:00 # Store Bog

Silkeborg - Kirkens Korshær, Lille Søgade

10, kælderen

Tir. 12:00 # Til daglig eftertanke , 1. tir. i md.Skanderborg - Kirkecentret, underetagen,

Kirkebakken 4

Man. 17:00 & # 12 Trin og 12 Traditioner

Tor. 19:30 & # Emnemøde , Sidste tor. i md.Skive - Den Blå Viol, Nørre Allè 2 D

Tir. 19:30-21:00 # , 1. tir. i md.

Skive - Egeris Kirkes Sognehus, Kirke Allé

111 B

Man. 19:30 & Trinene efter St. B. - 1. man. i

md. meditationsmøde , Alle

Tjele - Hobro Landevej 97

Tor. 19:30-21:00 # Rygepause , 1. tor. i md.Vejle - Frivilligcenter, Borgvold 12 b. 4 sal th.

Tor. 19:30-21:00 # Der findes en løsning, Trin -

Workshop,

Vejle - Gormsgade 9 A

Tir. 13:00 Som Bill ser på det , 1. tir. i ul. md.Tir. 19:00-20:30 Pigemøde, ej restriktivt , 1. tir. i lige md.

Ons. 17:00 # Emnegruppe

Tor. 19:00 # Store Bog , 1. tor. i ulige md.Fre. 17:00 # Emne

Fre. 21:00 # Lysmøde - Til daglig eftertanke ,

Alle

Lør. 13:00 # Litteraturmøde

Søn. 16:00 Trinmøde

Vejle - Menighedshuset, Søndermarksvej 84

Man. 19:00 & # Trinmøde , 1. man. i lige mdr.Viborg - Husflidsskolens kantine, Spurvevej

12

Man. 19:30-21:00 & # "Ugen der gik", pause ,

1. man. i lige mdr.

& kørestol, # krimordning Side 6

AA-Mødeliste 15-10-2010

Fre. 19:00 & # Store Bog , 1. fre. i md., i ulige

mdr. speak

Søn. 13:00 & # Emnemøde , 1. søn. i md.Viborg - Sognegården, Stænderpladsen 3

Ons. 19:30-21:00 & # Pause, Store Bog , 1.

ons. i ul. md. Speakermøde

Fre. 19:30-20:15 & 11. Trins møde - Mødet

afholdes kun 1. fre. i mdr. sept.-jun. ifbm.

Natkirken i Domkirken , Alle

Sydjylland

Aabenraa - Nicolaihuset, Sct. Nicolai Gade

21

Ons. 16:00 & Kvindemøde, ej restriktivt , Efter

behov

Ons. 16:00 & Store Bog , Efter behov

Fre. 20:00-21:30 & # Trin og Traditioner , 1.

fre. i jan-apr-juli-okt

Bramming - Konfirmandstuen i

præstegården, Nørregade 52 B

Ons. 19:00 # Fast emne læsning af Til daglig

eftertanke , 1. ons. i md.

Christiansfeld - Tyrstrup Degneskole,

Gammel Kongevej 9

Ons. 17:00 # Brug dør i nord gavl. Til daglig

eftertanke

Esbjerg - Treenigshedskirken, Grådybet 23

Søn. 19:00 #

Esbjerg - Ved Boldesagerskolen,

Nørrebrogade 102, st.

Man. 19:00 # Trin & Traditioner , 1. man. i md.Tir. 19:00

Ons. 18:30

Kolding alkoholbehandling
Kolding alkoholafvænning
Kolding
Antabus
Fre. 15:30 Fyraftensmøde

Fre. 22:00 Mødedag 1. fre. i md. - Lysmøde,

kom til at tro

Lør. 11:00 Nykommermøde

Esbjerg N - Gjesing Kirke, gitterport på

vestside., Ulvevej 110

Tor. 19:30 #

Fanø - Præstegården, Bavnebjergtoft 8

Tor. 19:30 #

Fredericia - Kirkens Korshærs varmestue,

Danmarksgade 79

Tir. 19:30 & # A Vision For You - Døren åbnes

1 time før , Alle

Fredericia - Madstedet, Købmagergade 69

st. th.

Tor. 18:30 # Trin og Traditioner , 5. tor. i md.Lør. 14:00 # , 5. lør. i md.

Fredericia - Vindmøllen, Vendersgade 63, 1.

sal

Man. 19:30 # Store Bog, traditioner sidste man.

i md. , Annonceres i dagspressen

Ons. 19:00 Håb optimisme forandring og deling

af Til daglig eftertanke , Sidste ons. i md.

(speak) ½ time ekstra

Lør. 20:00 11. trin, lysmøde , Alle

Gråsten - Banegården, indgang fra

perronen, Stationsbygningen, Kongevej 73

Tir. 19:00 & Store Bog , Efter behov

Haderslev - Sognehuset, indgang fra siden,

Storegade 93

Man. 19:30-21:00 & # Store Bog + emne , Efter

behov

Tor. 19:30-21:00 & # Trin og Traditioner , Efter

behov og annoncering

Kolding - Brændkjær Kirke, Agtrupvej 114

Man. 19:30-21:00 & # Emnemøde

& kørestol, # krimordning Side 7

AA-Mødeliste 15-10-2010

Kolding - Det Sociale Døgncenter

Overmarksgården, Dyrehavevej 175

Tor. 19:30-20:45 # Store Bog , Alle

Kolding - Kolding Selvhjælp og

FrivilligCenter (2. sal), Slotsgade 22

Søn. 19:00 Unge møde

Kolding - Sct. Jørgens Gård, Hospitalsgade

4

Man. 12:00 & # Emnemøde

Tir. 19:30 & # Lokale 1, Som Bill ser på det , 1.

tir. i feb-maj-aug-nov

Ons. 12:00 & # Lokale 2, Emnemøde

Ons. 19:30-21:00 & # 12+12

Fre. 16:30 & # Bagdør, Fyraftensmøde

Lør. 22:00 Bagdør, Lysmøde

Søn. 16:00 & # Bagdør, At Leve Ædru

Ribe - Sct. Catharinæ Kirke/Ribe Kloster,

Sct. Catharinæ Plads 1

Tir. 19:00 #

Tor. 19:00 # , 1. tor. i md., 19.00 - 20.30Lør. 11:00 , 1. lør. i md.

Sønderborg - Plejehjemmet, Damgade 5

Tir. 20:00 & #

Tor. 18:30 & Store Bog m.m. , 1. tor. i lige md.Tønder - Tønder Medborgerhus, Østergade

63

Man. 19:00 Trin og Traditioner , 1. man. i febmaj-

aug-nov, speak 19.00-20.30

Tor. 19:00 & Store Bog/trin og traditioner

Varde - Væksthuset - indgang gennem

porten, Storegade 12

Søn. 19:00 &

Vejen - Huset, Østergade 2

Tir. 19:30 & # Emnemøde

Lør. 13:00 & #

Vojens - Danmarksgade 8 B

Tir. 19:30-21:00 # Trinmøde

Vojens - Gram´s museum, Danmarksgade

16 1. sal

Fre. 16:30 #

Vojens - Ungdomsskole, Danmarksgade 8 B

Lør. 13:00 # Til daglig eftertanke , 3. lør. i md.Søn. 16:00 & # Store Bog

Fyn, Langeland og Ærø

Ærø / Marstal - Huset, Tordenskjoldsgade 20

Ons. 19:00 & , 1 ons. i md.

Assens - Sundhedscentret, Odensevej 29 D,

1.

Tor. 19:30-21:00 & # , Sidste tor. i feb-maj-augnovFåborg - Den gamle Byskole, lokale 10,

Grønnegade 40

Man. 18:30 Trin og Traditioner , sidste man. i

md.

Kerteminde - Aktiv-Huset, Vestergade 98, 1.

tv.

Tir. 19:00 & # , 1. tir. i md.

Middelfart - Søbadet, bunden af Søbadvej

Tir. 19:30-21:00 & # , 2. tir. i jan-apr-juli-oktFre. 16:00 & # Fyraftensmøde

Søn. 19:30-20:45 & #

Nyborg - Aktivitetscenter, Kongens

Bastionsvej 2

Tir. 19:00 , Sidste tir. i ul. md.

Odense C - AA's nye lokale, Hunderupvej 45

& kørestol, # krimordning Side 8

AA-Mødeliste 15-10-2010

Man. 17:00 & # Til Daglig Eftertanke , 3. man. i

md.

Tir. 17:30 & # Mandemøde, ej restriktivt , 1. tir.

i md.

Ons. 17:30 & # Nykommermøde

Tor. 11:00-12:10 & Tringruppe

Tor. 17:00 & # Store Bog , Alle

Tor. 18:30 & Åben information om AA af en

mandlig og kvindelig AA'er , Alle

Fre. 14:00 & # Emne m/indleder , 3. fre. i md.Fre. 19:00 & # Kom til at tro , Sidste fre. i md.Lør. 13:00 & # Trin/Store Bog , Alle

Lør. 19:30 & # Åndelighed, indleder om

åndelighed ved hvert møde , Alle

Søn. 14:00 & Trin, St. Bog - 1. søn. i md.

Traditioner

Odense C - Ansgar Kirkekontor, Kirkegårds

Allé 35

Fre. 17:00 #

Odense C - Indg. i Møllestræde,

Klosterbakken 11

Tor. 19:00 # Trin og traditioner , Sidste tor. i

md.

Odense C - Odense Domkirke,

Klosterbakken 2

Tir. 19:00 # Store Bog

Odense C - Skt. Hans Kirkekontor, Skt.

Hans Plads 1

Ons. 19:00 # 12 trin og 12 traditioner , Sidste

ons. i lige mdr.

Søn. 19:00 # Tringruppe , Sidste søn. i md.Odense M - Thomas Kingos Kirke,

Bülowsvej 9-11

Man. 19:00 & # , 1. man. i md.

Ringe - Selvhjælp på Midtfyn, Østre Ringvej

39

Søn. 13:00 1. søn. i md. Tinmøde eft. St. Bog ,

v/besøg af nye

Rudkøbing - Konfirmandstuen

Præstegården, Østergade 2

Søn. 16:00 Tringruppe , 1. søn. i md.

Søndersø - Borgerhuset, Dallundvej 20

Tir. 19:00 , 1. tir. i md.

Svendborg - Færgegården 1. sal, Færgevej

13

Lør. 13:00 # , 4. lør. i md. (1 time 15 min.) +

uge 40

Svendborg - Fredens Kirke sognehuset,

Glarmestervej 8

Man. 19:00 & # , 2. man. i md. (1 time 15 min.)Svendborg - Kontakt mellem mennesker,

Toldbodvej 5

Søn. 14:00 # Kvindemøde ej restriktiv

Svendborg - Menighedshuset, Frue

Kirkestræde 4

Man. 10:00 , Sidste man. i md.

Svendborg - Sct. Nicolai kirkestræde 3

Tir. 18:30 , 1. tir. i md. (1 time 15 min.)

Svendborg - Toldbodvej 5

Ons. 19:00 # Store Bog , 2. ons. i md. (1 time

15 min.)

Svendborg - Tur/retur, Møllergade 11, 1. sal

Fre. 19:00 Emnegruppe , 3. fre. i md. (1 time

15 min.)

Svendborg - Varmestuen, Ørkildsgade 27 1.

sal

Tor. 19:00 Mandegruppe, ej restriktiv

& kørestol, # krimordning Side 9

AA-Mødeliste 15-10-2010

Bornholm

Allinge - Biblioteket, Sverigesvej 1

Lør. 12:00 # , 3. lør. i md.

Christiansø - Hønsehuset, Christiansø

Ring Birgitte på  +4551201429 If wanted

English meeting , Phone:  +4551201429

Hasle - "Sukkerskålen", Kirkegade 4

# Mødetider: Ring Else på +45 3012 5137


Hasle - ELM's Missionshus, Julegade 14

Tir. 19:00 , 1. tir. i md.

Neksø - Biblioteket, Kildestræde 20

Søn. 12:00 & # , 1. søn. i md.

Neksø - Skibet Nexø frikirke,

Købmagergade 27c

Ons. 18:00 # , Alle

Rønne - Baptistkirken, Lille Torv 8

Man. 19:30

Tor. 19:00 # Store Bog/Trinmøde , 1. mandagSøn. 16:00

Lolland, Falster og Møn

Maribo - Det gamle Rådhus, Torvet 1

Man. 19:00 Trinmøde d. 2. man. i md. , 3. man.

i md. - Speaker

Tor. 19:00 , 1. tor. i md.

Maribo - Frivilligcenter Lolland, Sdr.

Boulevard 84, st.

Ons. 19:00 & , 4. ons. i md.

Nakskov - Stormarkskirken, Ringvejen 64

Fre. 19:30 , 1. fre. i md.

Søn. 19:00 , Sidste søn. i md.

Nykøbing F - Kulturforsyningen, Voldgade 1

Tor. 19:00 Trinmøde , Alle

Nykøbing F - Kulturforsyningen, Voldgade

1, lokale 1

Søn. 19:00 Mange unge nykommere , AlleNykøbing F - Lindeskovkirken,

Prinsholmvej 32

Tir. 20:00 # , 1. tir. i md.

Nykøbing F - Nordre Kirke, Mødesalen,

Stubbekøbingvej 105

Fre. 19:00 & Trinmøde 1. fre. i md. , Sidste fre.

i md.

Stege - Morten Reenbergs Gaard,

Kirkepladsen 1

Man. 19:30 , 1. man. i md.

Sjælland

Allerød - Menighedshuset, Aggebovej 5

Tor. 10:30 & # , 1. tor. jan-april-aug-nov

Allerød - Sognegården, Lillerød Kirke,

Kirkehaven 5

Man. 19:30 # , Sidste man. i jan. el. efter

behov

Ålsgårde - Gl. Hellebæk Klædefabrik, Ndr.

Strandvej 119 D

Søn. 19:00-20:15 & # Nykommergruppe

Birkerød - Sognegården,, Kirkevej 2

Ons. 19:30 & # , 1. ons. i marts-juni-sept-decBlovstrød - Sognegård, Kærvej 20

Fre. 19:30 Midlertidig lukket p.g.a. ombygning ,

Efter behov

Espergærde - Mørdrup Kirke, kælderen

Man. 20:00 Speakermøde

Fakse - Alkoholrådgivningen,

Amtssygehuset, Præstøvej 78

& kørestol, # krimordning Side 10

AA-Mødeliste 15-10-2010

Man. 19:00 # , 2. man. i md.

Farum - Konfirmandstuen, Kålundsvej 33

Tor. 19:30 # Store Bog , Sidste tor. i md.Farum - Stavnsholtkirken, Stavnsholtvej 25

Man. 19:45-21:00 & # , 2. man. i mar-juni-sepdecFejø - Mediehuset, Herredsvej 188

Tir. 14:00 # , 1. tir. i md.

Fredensborg - Rosingsminde, Helsingørvej

3

Lør. 10:00 & # Sidste møde i md. Trin , 1. lør. i

marts-juni-sept-dec

Frederikssund - Indre Missions hus

"Bethesta", Kocksvej 10

Tor. 19:30 Speakermøde 1. tor. i jan-apr-juliokt

, 1. tor. i md.

Søn. 09:00

Frederiksværk - Hans Futterups Sti 6

Tir. 19:00 & # "Indgang fra Krudtværksalleen

11-13" , 1. tir. i md.

Lør. 15:00 & # "Indgang fra Krudtværksalleen

11-13" , 3. lør. i md., Speakermøde

Gilleleje - Sundhedscenter, Østre Allé 30

Man. 19:30 # , 1. man. i ul. md.

Greve - Johanneskirken, Skoleholmen 9

Tor. 19:00 # , 1. tor. i md.

Haslev - Gul AOF-Hus, Slagterivej 17, st.

Tor. 19:30 & , 2. tor. i md.

Helsinge - Sognegården, skolegade 4

Tor. 20:00 # Sidste tor. i md. varer mødet til

21.15

Helsingør - Domkirkens Hus, Skt.Olaigade

53 st.

Fre. 19:00 # , Sidste fre. i md.

Helsingør - Kirkelokale Vestervang Kirke,

Gurrevej 66

Tir. 18:30-19:15 & Kvindemøde, ej restriktivt

Tir. 19:30 & # , 1. tir. i md.

Ons. 12:00 Gruppen starter 3. november - Frit

Emne

Lør. 22:00 Friends of Bill (St. Bog, trin)

Helsingør - Stehns Kirke, Egevænget 2

Tor. 19:00 & # Store Bog , 2. tor. i ul. md.Helsingør - Sygehus, plan 6, bag kantinen,

Esrumvej 145

Ons. 19:00 & # Store Bog , 2. ons. i ul. md.Herfølge - Sognegården, Kirkepladsen 3

Fre. 19:00 & , 3. fre. i md.

Hillerød - Fredensvej 12 d

Ons. 19:30-20:45 & # Store Bog , 1. ons. i md.

19.30-21.00

Hillerød - Sind Huset, Milnersvej 13 B

Fre. 19:30 Store Bog , 2. fre. i lige md. +1/4 t.Højby Sjælland - Værestedet Højbygård,

Højby Hovedgade 67

Ons. 19:00 &

Søn. 10:30 & #

Holbæk - AOF "Kantinen", Roedsvej 10

Tor. 18:45 & # Nykommergruppe

Tor. 20:00 & Emnegruppe , 1. tor. i md.

Holbæk - Klosterstræde 7, 1

Tir. 18:45 Kvindemøde, ej restriktivt

Tir. 20:00 # , 1 tir. i md.

Lør. 10:00 # , 2. lør. i md.

Holbæk - Valdemar Sejrsvej 4

Tor. 16:45 , 1. tor. i md.

& kørestol, # krimordning Side 11

AA-Mødeliste 15-10-2010

Hornbæk - Sognehuset, Kirkestien 1

Tir. 19:30 & # Emnegruppe , Efter behovHørsholm - Selmersvej 13

Lør. 09:00 # 11. trins/lysmøde

Humlebæk - Biblioteket, Humlebækcenter 40

Ons. 20:00 & # , 1. ons. i jan-april-juli-oktoberJyderup - Kristent Center, Solvænget 6

Tir. 19:30 & # 2. tirs. trinmøde, 3. tirs.

emnemøde, 4. tirs. Traditionerne , 1. tir. i md.Kalundborg - Kirkeladen, Præstegade 14

Ons. 20:00 # Trinmøde 2. ons. i md. , 1. ons. i

md.

Kalundborg - Medborgerhuset, Bredgade 32

Lør. 15:00 # 1. lør. i md. lukket møde og Store

Bog, resten af md.

Karise - Præstegården, Konfirmandstuen,

Bredgade 39

Ons. 17:30 & # , 4. ons. i md.

Køge - Sankt Hans Kirke - Katolsk Kirke,

Bjerggade 10

Ons. 19:00 "Into Action" - Speaker møde -

kaffe kl. 18.00 , Alle

Køge - Værestedet, Toldbodvej 11

Tir. 17:30 # Nykommermøde

Tir. 19:00 # Emnegruppe , 4. tir. i md.

Korsør - Kirkens Korshær/Indg.

Cityparkering, Havnegade 13

Ons. 18:45 # Emnegruppe , 4. ons. i md.Næstved - For enden af gangbroen,

Kornbakken 6

Tir. 19:30 # Tringruppe

Tor. 20:00 , Sidste tor. i md.

Lør. 14:30 # Emnegruppe , 4. lør. i md.

Søn. 19:00 Som Bill ser på det , 2. søn. i md.Næstved - Næstved sundheds center,

Præstøvej 67, indg. bagved

Ons. 19:30 & # Emnegruppe , 3. ons. i md.Næstved - Plejehjem. Åsen, bagindg.,

kælder, Præstøvej 67

Man. 20:00 & # , 1. man. i md.

Næstved - Skt. Jørgens Kirke,

Sognegården, Parkvej 101

Fre. 19:30 Store Bog

Nivå - Sognegården, Rantzausvej 2

Man. 20:00 # , 1. man. i md.

Ølstykke - Skenkelsø Mølle, Maglehøjvej 42

Man. 19:30 , 1. man. i lige md.

Ringsted - Klostermarkskirken, Ahorns Allé

46 C

Ons. 19:30 & # Emne efter Store Bog , 1. ons. i

md.

Ringsted - Mødestedet, mellem broerne 12

Tor. 19:30 Pass it on - Mødet nedlægges 1.

nov. , Speakermøde

Ringsted - Sognegården, Klostervænget 2 A

Man. 19:30 Nykommermøde

Fre. 17:00

Søn. 19:30 , 2. søn. i md.

Roskilde - Gråbrødre Kapel, indgang

gennem porten til kirkegården, Store

Gråbrødrestræde 12

Tir. 19:30 & # "Der findes en løsning" /

Program møde, kaffe inden møde fra 19.00 ,

speaker/program, alle

Roskilde - Gundsømagle Sognegård,

Kirkevej 1

& kørestol, # krimordning Side 12

AA-Mødeliste 15-10-2010

Tir. 20:00 & 1. tir. i md., trinmøde , 2. tir. i

marts-juni-sept-dec

Roskilde - Jacobskirken,

Østervangscentret, Astersvej 11

Man. 19:30 & # , 2. man. i md.

Tir. 19:00 & # , 2. tir. i md.

Roskilde - Menighedshuset,

Frederiksborgvej 11

Man. 17:15 Kvindemøde, ej restriktivt , Sidste

man., speaker

Ons. 10:00 & # Trinmøde , 1. ons. i md.

Roskilde - Skt. Jørgensbjerg Sognegård,

Møllehusvej 120

Fre. 19:00 # Store Bog , Sidste fre. i md.Søn. 14:00 # , Sidste søn. i md.

Ruds-Vedby - Sognegården, Rudsgade 15 D

Søn. 18:30 # , Sidste søn. i md.

Skælskør - Backstage, Bakkenborgvej 2a

Søn. 10:00 & # Til daglig eftertanke , 3. søn. i

md

Skælskør - Rådmandscentret,

Rådmandshaven 1

Man. 19:00 & # Indgang B fra Lovsøvej , 1.

man. i md.

Skibby - Præstegård konfirmandst.,

Selsøvej 4 A

Ons. 19:30 & # , 1. ons. i md.

Slagelse - Antvorskov Kirke, Agersøvej 86

Fre. 19:00 & Trinmøde med meditation , AlleSlagelse - Midgården, Langes gård,

Skolegade 8

Tor. 18:00 & # Nykommermøde

Tor. 19:30 & # Store Bog , 2. tor. i md.

Solrød Strand - Solrød Strand Kirke,

Mosevej 1

Ons. 19:00 # , Sidste ons. i md.

Sorø - Sognegården, Munkevænget 22

Tir. 19:00 # , 2. tir. i md.

Lør. 10:00 # , 4. lør. i md.

Stenløse - Sognegården, Engholmvej 6

Søn. 19:30 , 4. søn. i jan-apr-juni-okt

Store Heddinge - 3F Huset, Bjælkerupvej 7

Man. 19:00 & # 12 + 12 gruppe , 3. man. i md.Tor. 19:00 & # Store Bog gruppe. Sidste

torsdag Koncepter , 1. tor. i md.

Vejby - Trongården Sundhedscenteret

Billardlok., Tronsgårdbakken 1

Ons. 19:30 #

Viby Sjælland - Omsorgscenteret

Toftehøjen, Tofthøjvej 20

Lør. 10:00 & # Emnemøde , Alle

Vig St. - Holbækvej 25

Man. 18:30 2. man. Trin, 3. man. S.bog, 4.

man. Emne , 1. man. i md.

Vordingborg - Brænderigården, Algade 104,

2.

Ons. 20:00 & #

Fre. 17:00 &

Søn. 19:00 & , 1. søn. i md.

Vordingborg - Havestuen på skadekliniken,

Sankelmarksvej 10

Man. 18:30 & Store Bog , 3. man. i md.

Vordingborg - Præstegården, Nyråd

Hovedgade 80

Tor. 20:00

StorKøbenhavn

& kørestol, # krimordning Side 13

AA-Mødeliste 15-10-2010

Albertslund - Opstandelseskirken,

Gymnasievej 2

Man. 20:00 & , Sidste man. i md.

Ons. 17:00 & , 1. ons. i md.

Bagsværd - Bagsværd Kirke, Taxvej 14

Man. 20:00 # , 1. man. i mar-jun-sep-decBallerup - Hedegårdskirken, Hedeparken 21

Man. 20:00 & , 1. man. i md.

Ons. 10:00 & Emnegruppe , 1. ons. i lige md.Brønshøj - Husum Kirke, Korsager Allé 14

Ons. 20:00 # , Sidste ons. i feb-maj-aug-novGladsaxe - Haraldskirkens

menighedslokale, under kirken, Høje

Gladsaxe Torv 2

Lør. 14:30 # , 3. lør. feb-maj-aug-nov

Glostrup - Aktivitetscentret, tæt ved

bus/tog, Sydvestvej 12, tv for hovedindg.

Lør. 09:30 & # , 3. lør. i md., 1½ time

Glostrup - Østervangskirken,

konfirmandstuen, Dommervangen 2

Ons. 18:00 # Store Bog , 1. ons. i md.

Hedehusene - Ansgarkirken,

Konfirmandstuen, Hovedgaden 367

Ons. 19:30 # Store Bog , 1. ons. i md.

Hellerup - Sognegård, Margrethevej 7 B

Man. 19:30 & # Store Bog

Tir. 18:30 & #

Ons. 20:00 & # , Sidste ons. i jan, apr, juli,

okt - speaker

Tor. 19:30 & # "Fokus" Store Bog - dørene

åbnes kl. 19.00 , 3. tor. i md. speak

Lør. 14:00 & #

Søn. 20:00 & #

Herlev - Kontaktstedet, indkørsel fra J E

Pitznersvej, Herlev Hovedgade 172

Tir. 19:00 # Emne , 1. tir. i mar-juni-sep-decFre. 19:00 # , 1. fre. i lige md.

Holte - Menighedshuset, Skovlodden 17

Lør. 10:15-11:30 , Sidste lør. i ul. md.

Hvidovre - Risbjerg Kirke, Kirkegade 2

Man. 19:30 & # , 1. man. i md.

Ishøj - Vildtbanehus, Vildtbanevej 4

Tir. 19:00 & # , Sidste tir. i md.

Kastrup - Korsvejskirken, indg. i tårnet,

Sirgræsvej 81

Ons. 19:00 & # , 4. ons. i md.

Fre. 17:00 # , 4. fre. i md.

Kgs. Lyngby - Chr. Kirken, Christian X´s

Allé 122

Man. 20:00 & , 2. man. i lige md.

Kgs. Lyngby - Menighedslokalet, Lyngby

Kirkestræde 10 A

Ons. 20:00 # Helligdage kl. 14:00 , 1. ons. i

md.

Tor. 19:00-20:15 # "Pass it On" , 2. tor. i md.Fre. 20:00 3. fre. i md. Nykommermøde

Lør. 14:00 , 1. lør. i md.

Søn. 19:00 # , 2. søn. i ul. md.

Ordrup-Skovshovedgruppen - Sognegård,

Henrik Hertz Vej 1

Tor. 20:00 # Alle sprog, dybe

Rødovre - Sognehuset, bag Rødovre Kirke,

Kirkesvinget 3

Man. 19:00 & # Store Bog , 1. man. i md.Tor. 19:00 & # Store Bog , 3. tor. i md.

Smørum - Konfirmandhuset, Flodvej 73 E

& kørestol, # krimordning Side 14

AA-Mødeliste 15-10-2010

Ons. 20:00 & # , 3. ons. i md.

Søborg - Præstegården, Frødings Alle 2

Tir. 20:00 & # Store Bog, 3. tir. i md. Tradition ,

1. tir. i md., 20.00-21.15

Søllerød - Sognegård, Søllerødvej 13,

kælderen

Man. 20:00 # , 1. man. i md.

Tåstrup - Rønnevang Kirke, Tåstrup

Hovedgade 150

Fre. 19:00 Midlertidigt lukket indtil fredag den

5. november, hvor der forsøges opstartet igen.

, Sidste fre. i md.

København

Frederiksberg - Falken, Falkoner Allé 40,

Hjørnet

Ons. 14:30 &

Søn. 18:30 & , 3. søn. i md.

Frederiksberg - Frb. Kirkes

Konfirmandstue, Pile Alle 1 a

Ons. 20:01 After Eight, Store Bog

Frederiksberg - Lindevangskirken,

Hattensens Allé 12

Tir. 18:30 # , 2. tir. i md.

Tir. 20:00 # Rygepause , 1. tir. i md.

Fre. 22:00 Lysmøde - Rygepause

Frederiksberg - Mariendal Kirke, Nitivej 17

Tor. 18:30-20:00 # Nykommerm./speaker, info

om AA, der er spisning efter mødet, for dem

der har lyst , Alle

København K - Christiania,

Bådsmandsstræde 43 "Energiværkstedet",

Lige o.f. værtshuset "Woodstock"

Fre. 20:00 , Alle

København K - Natkirken Vor Frue Kirke,

Tårnet, Nørregade 8

Fre. 22:30 # 11. Trin , Alle

Søn. 20:00-21:15 # Meditation og speak , AlleKøbenhavn K - Skt. Andreas Kirke/ indg.

Nansensgade, Gothersgade 148

Fre. 17:00 & # Kap. 5 , 3. fre. i md. speakKøbenhavn K - Tysk Reformert Kirke,

Gothersgade 109-111

Fre. 17:30-18:45 # 1. fre. tradition, 3. fre. trin,

sidste fre. speak , Sidste fre. i md.

København N - Anna Kirke, Bjelkes Allé 19-

21

Søn. 19:00 Trinmøde, kvindemøde, ej

restriktivt , Alle

København N - Kingos kirke, Bragesgade

35, 2. sal

Ons. 19:00 Regel #62 gruppen , Alle

København N - Oasen, Ryesgade 7-9,

kælderen

Man. 13:00 , 1. man. i md.

Man. 19:00 # Traditionsmøde , 3. man. i md.Tir. 13:00 , 1. tir. i md.

Tir. 19:00 Tringruppe , 1 tir. i md.

Tir. 21:00 # Emnegruppe

Ons. 13:00 , 4. ons. i md., mødet varer 1 1/4 t.Ons. 16:00 Kvindemøde, ej restr.:

Trin/Speaker/Tradition/ Store Bog , 2. ons. i

md. til kl. 17.30

Ons. 19:00 , 1. ons. i md.

Tor. 13:00 , 3. tor. i md.

Tor. 19:00-20:30 Nykommermøde , 1. tor. i md.Fre. 13:00 5. traditionsgruppe , 1. fre. i md.Fre. 19:00 , 3. fre. i md.

& kørestol, # krimordning Side 15

AA-Mødeliste 15-10-2010

Lør. 11:00-12:15 # Kvindemøde - ej restr. , 1.

lør. i md.

Lør. 13:00 , Speaker

Lør. 19:00

Søn. 13:00 , 4. søn. i md., Speaker

Søn. 19:00 , 3. søn. i md.

København N - Simeonskirken,

Sjællandsgade 12 b

Man. 19:30 # "A vision for you" -

Speakermøde - kaffe fra 18.30 , Alle

København N - Skt. Johannes Kirken, indg.

til menighedshuset, Blegdamsvej 1 b, 1.tv.

Man. 19:00 Mandegruppe, ej restriktivt

Tir. 19:00-20:15 # Store Bog , Sidste tir. i md.Søn. 17:00-18:15 Nykommer , Alle

København NV - Hjemløsehuset, Falkevej 2-

4

Tir. 17:30-18:45 # Tolvtrinsgruppen,

Mandemøde (ej restriktivt) , 3. tir. i md.

Tir. 20:00 Oplæsning af St.B. og

kommentering. Vi mødes kl. 19.15 til kaffe og

en forfriskning. , Alle

Tor. 20:15-21:30 # "Mænd med mænd"

Mandemøde, ej restr. Hvis du har lyst spiser vi

sammen fra kl. 18.30.

København NV - På højre side af

Grundtvigs Kirken (Gruntvigskrypten under

kirken), På bjerget,

Tor. 16:30 & # Ingen møder på helligdage ,

Alle

København Ø - Esajas krypt, Malmøgade 14

Ons. 20:00 , Alle

Lør. 20:30 # Emnegruppe efter Store Bog , 1

lør. i md. - Speakermøde

København Ø - Ryesgade 107,st.

Man. 07:00 & #

Man. 10:00 & # , 3. man. i md.

Man. 12:00 & #

Man. 17:00-18:15 & Kvindemøde, ej restriktivt ,

2. man. i md.

Man. 20:00 & # , 2. man. i md.

Tir. 07:00 & Til daglig eftertanke

Tir. 10:00 & # Speakermøde

Tir. 12:00 & #

Tir. 15:00 & #

Tir. 17:00 & # Nykommermøde, ej restriktivt

Tir. 20:00 & # , 1. tir. i md.

Ons. 07:00 &

Ons. 10:00 & #

Ons. 12:00 & "Lav trin med glæde"

Ons. 15:00 & # Emnegruppe , Sidste ons. i md.Ons. 17:30 &

Tor. 07:00 &

Tor. 10:00 & Trinmøde , 2. tor. i md.

Tor. 12:00 &

Tor. 20:00 & # , 4. tor. i md.

Fre. 07:00 &

Fre. 10:00 & #

Fre. 12:00 & # , Sidste fre. i md.

Fre. 15:30 Frit emne

Fre. 17:30 &

Fre. 20:00 & # , 3. fre. i md.

Lør. 07:00 & #

Lør. 10:00 & #

Lør. 12:00 & , 4. lør. i md.

Lør. 15:00 & # , 1. lør. i lige md.

Lør. 17:00 & Vi unge, hvis du synes du er ung

kommer du bare , 2. & 4. lør. i md., Speaker,

Alle

Lør. 20:00 & # Nykommermøde, ej restriktivt

Søn. 07:00 &

Søn. 10:00 & # , 1. søn. i md.

Søn. 12:00 & # Emnegruppe

& kørestol, # krimordning Side 16

AA-Mødeliste 15-10-2010

Søn. 16:30 & Store Bog , Sidste søn. i md.Søn. 19:00 & # 3. søn. i md. Nykommer 1 1/4 t.

, 1. søn. i md.

København S - Aktivitetscentret 1. sal,

Sundholmsvej 6

Tor. 09:00 # , 1. tor. i md.

København S - For enden af Italiensvej ved

toilethuset/ flagstangen, Metro Amager

Strand, Amager Strandvej

Søn. 15:00 & # Strandmøde friluftsmøde - 1.

søn. i juni til sidste søn. i aug.

København S - Hans Tausens Kirke,

Konfirmationsstuen 1. sal, Halfdansgade 6

Tor. 18:00 & Trin og Traditioner - Døren låses

kl 18:00 , 3. tor. i md. Speakermøde

København S - Nathanaels kirken,

Menighedsh., indg. th. f. kirke,

Holmbladsgade 19

Man. 20:00 , 2. man. i md.

Søn. 19:00

København S - Sct. Annæ Kirke, Hans

Bogbinders Allé 2

Tir. 19:00 , 2. tir. i md.

København V - Enghave Kirke, indgang fra

Dannevirkegade, Sdr. Boulevard 120

Lør. 20:00-22:00 Mødedag 1. lør. i ul. md. - Se

mere på www.cph12.dk , cph12 speakermødeSøn. 17:00 Bøsser, Lesbiske, biseksuelle (ej

restr.) , 1. søn. i md.

København V - Kirkens Korshærs

varmestue, Istedgade 100

Ons. 19:00 "Terningen er kastet" Vi trækker et

emne fra hatten , 1. ons. i md. - SpeakermødeValby - Johs. Døbers Kirke, Trekronergade

12

Man. 18:30 , 3. man. i md.

Valby - Timotheus Kirke, Christen Bergs

Allé 5

Lør. 09:30 , 2. lør. i md.

Danske møder i udlandet

SPANIEN - (near to restaurant El Paraiso),

Plaza Los Halcones, 03180 Torrevieja

Ons. 15:00 Torrevieja DANISH Meeting

SPANIEN - Margrethe Kirken, Las Lagunas,

Avda. De Dinamarca 2. 26649 Mijas Costa

Ons. 19:30 mødet er efter aftale. Kontakt

Marianne 0034 628 218 550 , Efter behovTHAILAND - Sjømannskirken, 155/4-5,Moo

10, Jomtien Nivate, No, Banglamung, 20260

Chonburi

Tir. 18:00 # Trin - traditioner og St. Bog ,

Sidste fre. i md.

Fre. 18:00 # Tema , Sidste fre. i md.

English meetings

Århus C - Sognegården, Skt. Pauls

Kirkeplads 1

Lør. 21:30 & English meeting. Just for today,

1st sat. OPEN

CITY - Churchillparken, St. Albans Anglican

Church

Man. 19:30 English meetings, Non Smoking,

Big Book study , All open

København Ø - Ryesgade 107,st.

Ons. 19:30 & Closed meetings

Søn. 14:00 &

København S - Sct. Annæ Kirke, Hans

Bogbinders Allé 6

Fre. 19:30 English meeting /"Keep it simple"

& kørestol, # krimordning Side 17

AA-Mødeliste 15-10-2010

Odense C - AA's nye lokale, Hunderupvej 45

Søn. 17:00 & English speaking Meeting - From

01.09.10 Wednesday 7:30 pm. , Last Sunday

in the month Open

Grønlandske møder

Aalborg - Perput, Vejgaard Torv 1, 1.Fre. 19:30-20:45 Nykommer - Møderne foregår

på grønlandsk , Alle

Århus C - Kongens Folk, Frederiksgade

75e, 2. sal

Søn. 13:30 # Grønlandsk , Alle

København K - Grønlandske Hus,

frokosstuen 3. sal, elevator, Løvstræde 6

Tor. 18:30 & , Når der er speakermøde, varer

det til kl. 20.00

København V - Netværkstedet Qiperoq,

Skelbækgade 24 A

Fre. 20:00-21:15 & # Trinmøde , 3. fre. i md.Islandske møder

Hanstholm - Kirkecentret, Centervej 4

Søn. 11:00 & Islandsk gruppe

Horsens - Sønderbrogade 21, st. th.

Fre. 20:00-21:30 & # Islandsk gruppe , AlleKøbenhavn K - Jons Hus, Øster Voldgade 12

Man. 19:45 AA Bokardeild - Big Book , AlleOns. 20:00

Fre. 19:00 Trin/Traditioner , Alle

Søn. 11:00 , 1. søn. i md.

Odense C - AA's nye lokale, Hunderupvej 45

Tir. 19:30 Islandsk møde , Alle

Møder på Internettet

http://www.daaint.dk - http://www.daaint.dk

emailgruppe

København C - danskaatalk@gmail.com Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. ,

https://sites.google.com /site/danskaatalk


Søn. 16:00 Internet audiomøder , Alle

& kørestol, # krimordning Side 18

Formålserklæringen

Anonyme alkoholikere er et fællesskab af mænd og kvinder, der deler erfaring styrke og håb for at kunne løse deres fælles problem og derigennem hjælpe andre til at komme sig af alkoholisme.
Det eneste, der kræves for at blive medlem, er et ønske om at holde op med at drikke.
Der betales intet kontingent.

AA klarer sig selv økonomisk gennem egne frivillige bidrag.
AA er ikke tilknyttet nogen sekt, trosretning, organisation, institution eller nogen form for politik.
AA tager ikke stilling til stridsspørgsmål og vil hverken støtte eller bekæmpe nogen som helst sag.
Vort hovedformål er at forblive ædru og hjælpe andre alkoholikere til at opnå ædruelighed.

Copyright© The AA Grapevine. Inc.

Hjæp til motivation hos pårørende

Vi hjælper pårørende med, at motivere den afhængige så han/hun ønsker, at komme i alkoholbehandling.

Den bedste behandling hos os

Alkoholbehandling på vores behandlingscenter er tilrettelagt, så klienten får den bedste behandling.

Alkoholbehandling i smukke omgivelser

Vi har 13 eneværelser beliggende i den smukke natur nær Tørring, som byder på fred og ro.

Har du brug for hjælp eller rådgivning?

Vi sidder klar på telefonen. Ring i dag hvis du har brug for professionel rådgivning.
​Uanset om du er pårørende eller du selv er i et alkoholmisbrug - vi sidder klar til at hjælpe.