ARTIKLER FRA ALKOHOLBEHANDLING.NET

tirsdag den 27. juli 2010

Anonyme Alkoholikere, alkoholbehandling og Minnesotamodellen

Minnesotakur

Minnesotakur er et behandlingsprogram som er Udviklet i USA Oprindeligt udformet af Anonyme Alkoholikere som en afvænningskur for alkoholikere Senere blev minnesotakuren anvendt på misbrugere af medicin og stoffer. Minnesotakuren har vist sig At være den mest Effektive for til behandling af afhængige.

Derfor bruger vi en Minnesotakur på Behandlingscenter Møllen.

Ædru alkoholikere som behandlere
I en Minnesotakur er hjørnestenene, at alle behandlere selv er tidligere alkoholikere eller afhængige. Personalet er professionelt uddannede i behandling af mennesker med Afhængighed og de psykiske følger der ligger til Grund for misbruget af alkohol eller medicin. Dette bevirker at der Hurtigt opstår en Gensidig respekt og forståelse, som Danner Grundlaget for en fortrolighed som er unik. Her er ingen fordømmelse eller moralske barrierer. Derfor er en Minnesotakur Så effektiv.

Minnesotakur - Hjælp til Selvhjælp
Deltagelse i relevante selvhjælpsgrupper f.eks.Anonyme Alkoholikere (AA) eller Anonyme Narkomaner (NA) er en del af al en Minnesotakur. Et godt forhold til selvhjælpsgrupperne, støtter den afhængige jeg, at vedligeholde de redskaber, som han eller hun har tilegnet sig Gennem en Behandlingen på Behandlingscenter Møllen. En Vigtig del af Minnesotakuren er tidlig introduktion i AA. Derfor kører vi 3 gange i ugen til Forskellige byer og deltager i møderne hos Anonyme Alkoholikere. De fleste som deltager ved et AA-møde har selv Været Gennem en Minnesotakur.

Alkoholisme er et familieproblem, en Minnesotakur er løsningen
I en Minnesotakur er Afhængighed Altid blevet betragtet som et familieproblem, forstået på den lavet, på de pårørende Lider under misbruget i lige Så høj grad som misbrugeren selv. De pårørende får en dysfunktionel Håndtering af Problemet, for på Ændre this tilbydes familien hjælp. Vi afholder 3 dages familiekurser i vores Familiehus Hvor de pårørende kan tale med Ligestillede.

Minnesotakur - en effektiv behandling

En Minnesotakur er den mest udbredte behandlingsmetode i verden, og har hjulpet flere millioner mennesker Og deres Familier til et nyt og Bedre liv uden misbrug. Minnesotakur har nu Været brugt i over 70 år og er Stadig den som Fremviser de bedste resultater.

Vi bruger en Minnesotakur en form, som er tilpasset nutidige Danske forhold.


Behandlingscenter Møllen

Tlf. 7026 1224

tirsdag den 29. juni 2010

Afvænning af alkohol eller medicin afhængige - har du selv, eller en du holder af et problem?
Alkoholafvænning er måske løsningen ring anonymt og gratis.

Du vil altid komme til at tale med en kompetent person, som selv har været i Minnesotabehandling og nu er ædru alkoholiker. Sammen kan vi drøfte problemet nærmere, og snakke om, hvad du kan gøre i den aktuelle situation.

Det er uforpligtende, gratis og anonymt!

Alkoholafvænning - Behandlingscenter Møllen
Alsted Skovvej 5 • 7160 Tørring

Tlf. 7026 1224

e-mail: info@mollen.dk

Alkoholafvænning efter minnesota modellen

Alkoholafvænning.På vores hjemmeside finder du mere information om, hvordan du kan blive hjulpet ud af dit alkoholmisbrug. Vi er et behandlingssted, der anvender Minnesota-modellen i vores arbejde, og det giver resultater for langt de fleste. Læs mere om alkoholafvænning på siden.

Alkoholafvænning steder

Der findes mange forskellige steder og stor variation i kvaliteten. Vi er det eneste behandlingscenter som udelukkende henvender sig til private og virksomheder. Det er således ikke sutten på bænken du møder hos os. Vi sættet kvalitet i højsædet og henvender os til den almindelige Dansker som har et alkoholproblem.

Vores personale

Vores personaletæller tidligere alkoholikere, læger og psykolog, og i samråd med dem kan du sørge for at tilrettelægge din alkoholafvænning

Klik på Behandling i menuen ovenfor, hvis du vil læse mere om alkoholafvænning.
Er du eller en du holder af, ude i et alkoholmisbrug, har du muligheden for at hjælpe med en alkoholafvænning.

Er du i tvivl om du har brug for en alkoholafvænning så ring på vores døgntelefon 70261224. Du vil altid komme til at tale med en kompetent person som selv har været igennem en alkoholafvænning.


Alkoholafvænning - Behandlingscenter Møllen
Alsted Skovvej 5 • 7160 Tørring

Tlf. 7026 1224

e-mail: info@mollen.dk

Alkoholafvænning af pårørende

Søndag den 11. april 2010
Alkoholmisbrug | Misbrug af Alkohol | Behandling af Alkoholmisbrug

Hvornår har man et alkoholmisbrug•Man har et alkoholmisbrug, når man skal drikke mere og mere, for at opnå samme virkning.

 • Man har et alkoholmisbrug, når man har en fysisk trang efter alkohol.
 • Man har et alkoholmisbrug, når man ikke kan styre indtagelsen af alkohol.
 • Man har et alkoholmisbrug, når man drikker for at undgå abstinenser.
 • Man har et alkoholmisbrug, når man bliver ved med at indtage alkohol mod sin beslutning.

 • Man har et alkoholmisbrug, når alkohol får en dominerende rolle i hverdagen.


Har du eller en du kender et alkoholmisbrug? Vi kan hjælpe med rådgivning og behandling af et alkoholmisbrug.

En alkoholiker opfatter som regel ikke sig selv som en person med et alkoholmisbrug.
Selv om de nærmeste prøver at tale med ham om hans alkoholmisbrug, benægter han at det overhovedet eksisterer. Det er derfor, det kan være svært at motivere en alkoholiker. Du kan kontakte os, for at på professionel hjælp til motivationen.

Som pårørende er det deprimerende at se udviklingen af et alkoholmisbrug. Det er derfor vigtigt at søge hjælp, således at man ikke stirrer sig blind på alkoholmisbruget.

Mange søger hjælp hos lægen som noget af det første. Ofte tager denne proces nogle år. Efter lægens antabuskur og psykologens terapi samt psykiaterens antidepressive medicin efterlades de pårørende med en følelse af håbløshed.

Tilvænningen hos de pårørende medfører ofte en vis accept af et alkoholmisbrug. De pårørende håber på et alkoholmisbrug i bedring, eller et der kan styres. Det vil i mange familier ende med skilsmisse, hvis der ikke søges professionel hjælp til at komme ud af alkoholmisbruget.

Ca. 50 % af al antabus, produceret i verden, bliver indtaget i Danmark! Dette viser alene, at resten af verden ved, at antabus ikke virker på mennesker med et alkoholmisbrug, og derfor ikke bør bruges mod et alkoholmisbrug.
Ca. 75-80 % af mennesker med et alkoholmisbrug har fået stillet diagnosen Depression.
Ca. 65 % får udleveret antidepressiv medicin, uden der dog er konstateret nogen ændring af alkoholmisbruget efterfølgende.
Man bør ifølge sundhedsministeriet ikke indtage alkohol sammen med antidepressiv medicin.
Man kan derefter spørge, hvorfor der så udskrives antidepressiv medicin til alkoholmisbrugere.

Er det svært for dig at undvære alkohol, eller finde ud af, hvordan du skal fungere i din hverdag uden alkohol? Eller er du i tvivl, om du i det hele taget har et alkoholmisbrug.
Kontakt os, og få en snak om dit problem.
Som pårørende, ven eller kollega kan du kontakte os, og få vejledning i at motivere alkoholikeren.

Alkoholmisbrug
På Møllen kan du finde information om de behandlingstilbud, vi kan tilbyde vores klienter. Hvis du eller en af dine nærmeste har et alkoholmisbrug, kan du med fordel klikke ind forbi Møllens hjemmeside og læse mere. Vi har Danmarks bedste resultater i behandling af et alkoholmisbrug.

Alkoholmisbrug og afhængighed
Alkoholmisbrug rammer mange mennesker, og det kan være en umulig opgave, at slippe ud af det igen. På Behandlingscenter Møllen hjælper vi mennesker ud af deres alkoholmisbrug. Vi anvender Minnesotamodellen til at behandle alkoholmisbrug, og ca. 80 % kommer helt ud af deres alkoholmisbrug.
Hvis du har et alkoholmisbrug, som du ikke kan kontrollere, kan vores alkoholmisbrug behandling være det rigtige for dig. Behandlingscenter Møllen er Danmarks førende alkoholmisbrugs behandlingscenter.
Klik på Alkoholbehandling i menuen ovenfor, hvis du vil læse mere om behandling af alkoholmisbrug.

Er du i tvivl om dit alkoholmisbrug, så ring til os på vores døgntelefon 7026 1224. Du vil altid komme til at tale med en kompetent person, som selv har været igennem et alkoholmisbrug.
Her på hjemmesiden finder du mere information om det, at være ramt af et alkoholmisbrug, samt mulighederne for behandlingsforløb på Behandlingscenter Møllen.

Se Møllens hjemmeside

Se også Himmerland
Alkoholmisbrug læs mere
Alkoholmisbrug
Nedenstående er gengivelse af :

http://www.netpsych.dk/Articles.aspx?id=6

Alkohol er det etablerede og lovlige rusmiddel i den vestlige verden. Alle kender oplevelsen af glæde, velsmag, øget velvære og fornemmelsen af at have det godt, når man i gode venners lag har fået en drink eller to. Alle har oplevet fornøjelsen ved at generthed forsvinder og, at man kan smide hæmningerne og tør flirte med de kønne piger. 90-95% af den voksne befolkning indtager alkohol regelmæssigt.
Alkoholisme er ikke defineret ved den indtagne alkoholmængde, men som afhængigheden af at indtage alkohol i stigende grad, og som efterfølgende udvikler både psykisk og fysisk afhængighed. Det skønnes af ca. 5% eller ca. 250.000 danskere er fysisk og psykisk afhængige af dagligt alkoholindtag.

Fakta om alkohol
Alkohol optages i mavesæk og tyndtarm, og kan påvises 5 minutter efter indtagelsen, den maksimal koncentration i blodet kommer efter 30 - 90 minutter. Alkohol fordeles ligeligt i organismens vandfase, hvilket har betydning for den forskellige effekt af den samme mængde på mænd og kvinder. 90% forbrændes i leveren resten udskilles uomdannet i nyrer, sved og lunger. Alkoholen nedbrydes i flere trin fra alkohol -> acetaldehyd ->eddikesyre -> kuldioxid og vand. Denne nedbrydningsproces er interessant, idet man ved behandling med antabus(R) bremser den videre nedbrydning fra acetaldehyd. Dette stof er giftigt og bevirker, at men får generende symptomer med åndenød, hjertebanken og utilpashed, hvis man blander alkoholindtagelse med antabus. Et andet interessant fænomen er, at alkoholikere også har en anden forbrændings vej.

Forbrændingshastigheden er konstant 100 - 150mg alkohol/kg legemsvægt pr time (en genstand 10-15 gram).
Alt efter køn og kropsvægt reagerer vi forskelligt på alkohol - 1 genstand giver følgende promille:

Vægt Kvinde Mand
50kg 0,44 0,35
60kg 0,36 0,29
70kg 0,31 0,25
80kg 0,27 0,22
90kg 0,24 0,20
100kg 0,22 0,18
Kroniske alkoholikere kan omsætte ca. 50% hurtigere. Kun ved svær leverfunktionsnedsættelse er der nedsat forbrænding.

Alkoholforgiftning-Alkoholmisbrug
Ved indtagelse af alkohol "til man styrter" er der følgende faser:

Promille Symptomer
0,2 Øjnenes evne til at fokusere og omstille sig fra lys til mørke mindskes.
0,8 Nedsat koordinationsevne og forlænget reaktionstid.
1,0 Svækket koncentration og opmærksomhed. Begyndende træthed og nedsat balanceevne.
1,5 Udtalt forringet bevægelsesevne og talebesvær.
2,0 Udtalte forgiftningssymptomer. Selvkontrollen helt væk.
3,0 Manglende kontrol med urinblære, risiko for bevidstløshed.
4,0 Bevidstløshed. Livsfare.
Patologisk rus faldet helt udenfor den almindelige sammenhæng mellem mængden af indtaget alkohol og påvirket adfærd. Der er her svær sygelig rus ved indtagelse af små mængder alkohol.

Forskellige stadier ved alkoholmisbrug
1.ste stadium (alkoholmisbrug):
I dette stadium kan iagttages: Ængstelse, søvnløshed, nervøsitet, sociale problemer, let fedme, opdunstet/oppustet udseende.
2.de stadium (skadeligt brug):
Her er der blandede fund så som: Tendens til håndrysten, black out (Manglende hukommelse for perioder, hvor man tilsyneladende har været vågen), øget tolerance (kan tåle større mængder) og morgendrikkeri. Arbejdsløshed, vanskeliggjort parforhold, politisager (spritkørsel, husspetakler, gadeuorden).
3.de stadium (slutstadium)
Karakteriseres ved bl.a.: Demens, væskeansamling i bughulen pga. leversvigt, social deroute, skrumpelever afmagring, bugspytkirtelbetændelse (vanskeliggjort fordøjelse af mad, kroniske mavesmerter).

Abstinenssymptomer

 • Efter længere tid med konstant dagligt alkoholindtag, vil man ved pludselig ophør af alkoholindtagelse, opleve abstinenser. Abstinenserne opdeles i flere forskellige faser:

 • I begyndelsen er der let rysten på hænderne, svedudbrud, stigning i pulsslagene til over 100 pr. minut, og ofte let feber på ca. 38 grader. Der er samtidig uro og nervøsitet.

 • Senere kan der komme både illusioner og hallucinationer. Samtidig med at man ellers er fuldt orienteret.

 • Tilstanden kan udvikles til man mister orienteringen i tid og sted, ved ikke dag, eller klokkeslæt, og man ved ikke, hvor man er. Der kan udvikles kramper og bevidstløshed, herefter regulær delirium tremens. Denne tilstand er livsfarlig, og de fleste bliver på dette tidspunkt indlagt til behandling.


Blandede organ symptomer ved alkoholisme
Nervesystem: Der udvikles demens, svind af hjernen, primitivisering af psyken. Føleforstyrrelser i arme og ben, undertiden parkinssons sygdom.
Mund/svælg: svulst af spytkirtlerne, mundhulebetændelse i kombination med tobak, mundhule cancer.
Spiserør: halsbrand, Udposninger på blodårene ved overgangen til mavesækken og cancer.
Mavesæk: alkoholisk gastrit (mavekatar). Sjældent egentlige mavesår.
Tyndtarm: Nedsat apsorbtion af fedtstoffer førende til løse, slimede afføringer. Nedsat optagelse af zink, A-vitamin, Calcium og B-vitaminer. Ofte diarhoea, der svinder ved ophør af alkoholmisbrug.
Leveren: Blandede symptomer med generel funktionsnedsættelse, symptomer på leverbetændelse, til fuldstændig leversvigt.
Bugspytkirtel: Hyppigt både akut og kronisk bugspytkirtelbetændelse.
Blodet: Forøget tendens til blodmangel.
Kredsløb: Alkoholisk hjertesvigt med nedsat hjerte punpe-funktion.
Endokrine organer: Grundet leversvigt ses ofte forstyrrelser i hypotalamus - hypofyse - kønskirtel funktionen.
Seksualfunktionen: (drenge) nedsat skægvækst, nedsat kønsdrift og potens, testisklerne svinder i størrelse, der er nedsat frugtbarhed og forøget mængde kvindeligt kønshormon. Hos kvinder ses menstruationsforstyrrelser og nedsat kønsdrift.
Fosterskader: Det føtale alkoholsyndrom omfatter mental retardering, svagt udviklet hjerne, dårlig koordinerede bevægelser og hyperaktivitet.
Skjoldbruskkirtel: Der ses forskydninger i hormonindholdet.
Hud: Karakteristisk er portvinsnæse og kapillærer udvidelser, mange har også hududslæt der minder om acne. Til billedet hører små sår, inficerede skrammer og tatoveringer.

​​

søndag den 11. april 2010

Anonyme Alkoholikere og skjult kamera | Blog


Organisationen Anonyme Alkoholikere har eksisteret siden 1935. Igennem deres levetid har de hjulpet mange alkoholikere til at stoppe med deres misbrug. Mange er blevet hjulpet af den såkaldte Minnesotabehandling. Oprindeligt havde Anonyme Alkoholikere tiltænkt Minnesotabehandlingen som en afvænningskur for alkoholikere, men det er siden også blevet brugt som en behandlingsform for andre misbrugere.


Det er Anonyme Alkoholikeres syn på alkoholisme som en sygdom, der grundlaget for Minnesotabehandlingen. Gennem Minnesotabehandlingen kommer misbrugeren gennem en proces hvor man arbejder med forsvarsmekanismerne hos alkoholmisbrugeren hvorefter der arbejdes med misbrugerens selvopfattelse, ansvarlighed og adfærd. Minnesotabehandlingen varer typisk 5-6 uger.

Det er typisk behandlingscentre som Møllen, der giver mulighed for at gennemgå Minnesotabehandling. Anonyme Alkoholikere i Danmark tager sig ikke af afrusning og alkoholbehandling men i løbet af en Minnesotabehandling vil der være mulighed for deltagelse i selvhjælpsgrupper som Anonyme Alkoholikere.

Til møderne med Anonyme Alkoholikere, er der ingen uddannede terapeuter til steder men derimod mange der selv har været ude i et alkoholmisbrug og de fleste har gennemført Minnesotabehandlingen på et behandlingscenter. I forbindelse med deltagelsen i Anonyme Alkoholikere, kan deltagere få såkaldte sponsor tilknyttet, der er mere erfarne Anonyme Alkoholikere der har været ædru i længere tid og kan hjælpe og rådgive omkring Anonyme Alkoholikere og Minnesotabehandling.

Minnesotabehandlingen er den mest brugte behandlingsmetode mod misbrug i verden. Det er nu over 70 år siden Anonyme Alkoholikere opfandt Minnesotabehandlingen og den har siden hjulpet mange millioner mennesker.

Du kan få mere information om Anonyme Alkoholikere og Minnesotabehandling, hos Alkohol rådgivningen på tlf. 7026 1224.

tirsdag den 6. april 2010
Motivation - Før du gør noget, se her Ultimatum
Ultimatum til alkoholikere

For at motivere alkoholikere for at modtage behandling skal der ofte stilles et Ultimatum.

Til de pårørende
Som pårørende er det næsten en uoverskuelig opgave at motivere alkoholikeren for behandling.

De pårørende gør mange forsøg, men ofte opnås kun løfter eller halvhjertede forsøg fra alkoholikeren.Det er her intervention også kendt som et Ultimatum, kommer ind i billedet.

Du kan ringe og få gratis og anonym vejledning på vores døgntelefon 7580 2433.
Du kan også ringe direkte til Erik Zinck alle dage indtil kl. 23.00 tlf. 4019 3563.
Du kan også skrive til Birthes Brevkasse: Tryk Her


Opbygning af motivation.
For at opnå varig motivation må alkoholikeren stilles nogle konsekvenser/ultimatummer i udsigt. Et samspil mellem familie, venner og behandlingscenter er særdeles effektivt.

Løfter som; "jeg vil gøre alt for dig, hvis du holder op med at drikke" virker ikke, alkoholikeren har en sygelig trang, og kan ikke lokkes. Det har større effekt at fremsætte løfter om afsløring af alkoholikerens misbrug. Det er et ultimatumder virker

Trusler som: ”vi bliver skilt”, ”du mister arbejdet”, ”vi anmelder dig for spritkørsel” eller ”du får ikke dine børn at se” vil straks give en reaktion hos alkoholikeren.

Professionel hjælp til at stille et ultimatum

Vi tilbyder gratis rådgivning og vejleding i motivationsfasen. For at motivere rigtigt er der nogle ord som ikke må bruges, og vendinger som skal bruges. Ofte er beslutsomhed, kombineret med de rette ord og nogle fysiske handlinger, tilstrækkelig til at bringe alkoholikeren i behandling. Hvad der skal gøres i den konkrete situation, er afhængigt af de faktiske forhold, og de er derfor individuelle. Rådgivning før du gør noget er meget vigtigt. Ring til os og spørg efter Erik Zinck, direkte nr. indtil kl. 23.00 tlf. 7026 1224

Når forholdene taler for et besøg hos os aftaler vi en tid, og du kan være helt anonym. På et forbesøg får du/I en grundig orientering om mulighederne for behandling samt hvilke metoder, der er bedst at bruge for at motivere netop din pårørende til at gå i behandling.
En løsning kan også være en intervention, hvor en af vores medarbejdere kommer ud til jer, og hjælper med at motivere alkoholikeren. En intervention er en meget sikker metode, når der er de nødvendige personer tilstede. Til dato er 94% af vores interventioner lykkedes.


Afklaring.
Før en motivations proces påbegyndes, må de pårørende gøre op med sig selv, hvad der er en tilfredsstillende løsning for de dem.
Behandlingsform og tidspunkt vælges af de pårørende.
Sted og tidspunkt hvor alkoholikeren motiveres samt hvilke personer, der skal være med, vælges af de pårørende.

Advarsel.

 • Du må aldrig give en alkoholiker et valg.
 • Du må aldrig gå på kompromis med din beslutning.
 • Du må aldrig true med noget du ikke kan/vil holde.
 • Du må ikke lytte til alkoholikerens manipulationer såsom: ”Så kan jeg tage livet af mig”, ”så ser i mig aldrig mere”, alkoholikeren fælder krokodille tårer eller ”elsker i mig ikke mere”.
 • Du må aldrig nogensinde lave en intervention, uden at der er en professionel og erfaren person med som også har terapeutisk baggrund. Ring til Møllen og spørg hvad en intervention er.


Og husk - Det eneste du ikke må gøre er: Ingenting.
Ring Nu. Det er uforpligtende, gratis og anonymt!

Alkoholbehandling - Behandlingscenter Møllen

DøgnTelefon 7026 1224

tirsdag den 6. april 2010

Ultimatum til alkoholikere

For at motivere alkoholikere for at modtage behandling skal der ofte stilles et Ultimatum.


Til de pårørende
Som pårørende er det næsten en uoverskuelig opgave at motivere alkoholikeren for behandling.
De pårørende gør mange forsøg, men ofte opnås kun løfter eller halvhjertede forsøg fra alkoholikeren.Det er her intervention også kendt som et Ultimatum, kommer ind i billedet.
Du kan ringe og få gratis og anonym vejledning på vores døgntelefon 7580 2433.
Du kan også ringe direkte til Erik Zinck alle dage indtil kl. 23.00 tlf. 4019 3563.
Du kan også skrive til Birthes Brevkasse: Tryk Her

Opbygning af motivation.
For at opnå varig motivation må alkoholikeren stilles nogle konsekvenser/ultimatummer i udsigt. Et samspil mellem familie, venner og behandlingscenter er særdeles effektivt.

Løfter som; "jeg vil gøre alt for dig, hvis du holder op med at drikke" virker ikke, alkoholikeren har en sygelig trang, og kan ikke lokkes. Det har større effekt at fremsætte løfter om afsløring af alkoholikerens misbrug. Det er et ultimatumder virker

Trusler som: ”vi bliver skilt”, ”du mister arbejdet”, ”vi anmelder dig for spritkørsel” eller ”du får ikke dine børn at se” vil straks give en reaktion hos alkoholikeren.

Professionel hjælp til at stille et ultimatum

Vi tilbyder gratis rådgivning og vejleding i motivationsfasen. For at motivere rigtigt er der nogle ord som ikke må bruges, og vendinger som skal bruges. Ofte er beslutsomhed, kombineret med de rette ord og nogle fysiske handlinger, tilstrækkelig til at bringe alkoholikeren i behandling. Hvad der skal gøres i den konkrete situation, er afhængigt af de faktiske forhold, og de er derfor individuelle. Rådgivning før du gør noget er meget vigtigt. Ring til os og spørg efter Erik Zinck, direkte nr. indtil kl. 23.00 tlf. 7026 1224


Når forholdene taler for et besøg hos os aftaler vi en tid, og du kan være helt anonym. På et forbesøg får du/I en grundig orientering om mulighederne for behandling samt hvilke metoder, der er bedst at bruge for at motivere netop din pårørende til at gå i behandling.
En løsning kan også være en intervention, hvor en af vores medarbejdere kommer ud til jer, og hjælper med at motivere alkoholikeren. En intervention er en meget sikker metode, når der er de nødvendige personer tilstede. Til dato er 94% af vores interventioner lykkedes.

Afklaring.
Før en motivations proces påbegyndes, må de pårørende gøre op med sig selv, hvad der er en tilfredsstillende løsning for de dem.
Behandlingsform og tidspunkt vælges af de pårørende.
Sted og tidspunkt hvor alkoholikeren motiveres samt hvilke personer, der skal være med, vælges af de pårørende.

Advarsel.

 • Du må aldrig give en alkoholiker et valg.
 • Du må aldrig gå på kompromis med din beslutning.
 • Du må aldrig true med noget du ikke kan/vil holde.
 • Du må ikke lytte til alkoholikerens manipulationer såsom: ”Så kan jeg tage livet af mig”, ”så ser i mig aldrig mere”, alkoholikeren fælder krokodille tårer eller ”elsker i mig ikke mere”.
 • Du må aldrig nogensinde lave en intervention, uden at der er en professionel og erfaren person med som også har terapeutisk baggrund. Ring til Møllen og spørg hvad en intervention er.


Se tv2 ultimatum om intervention

Og husk - Det eneste du ikke må gøre er: Ingenting.
Ring Nu. Det er uforpligtende, gratis og anonymt!

Alkoholbehandling - Behandlingscenter Møllen

DøgnTelefon 7026 1224

søndag den 4. april 2010
Lykkepiller


Antidepressiv medicin eller Lykkepiller
Alkohol og depression er nært beslægtede sygdomme. På behandlingscenter Møllen har 75% af de klienter der søger hjælp, fået diagnosen depression. 65% er i behandling med antidepressiv medicin (lykkepiller) ved indskrivningen. Under 2% skal fortsat have en lavere dosis antidepressiv medicin efter behandlingen, resten er blevet medicinfri og er efter et år konstateret fortsat medicinfri.
Behandling med kognitiv terapi er en terapiform, som forandrer hvad patienten tænker om sig selv og sine problemer. Terapiformen er specielt brugt ved depression, angst og afhængighed. Terapiformen bruges i Minnesotabehandlingen med særdeles gode resultater.

Depression

Mennesker, som bliver deprimerede, har ofte en tendens til at tænke negativt om dem selv. De føler, de ikke kan slå til, og måske at de er moralsk forkastelige, og glemmer let de positive sider, der trods alt er. De føler også ofte, at andre ser ned på dem og undgår dem. Mennesker, der har angst, har også mange tanker om sig selv, som forstærker angsten. De undgår bestemte situationer, fordi de tænker, at de sikkert får angst, og heraf følger, at de også føler, at de ikke mestrer ret mange situationer særligt godt.
På Behandlingscenter Møllen har vi mange års erfaring med at behandle alkohol og medicinafhængige. Vi tager udgangspunkt i at problemerne kan løses, og at løsningen ofte findes i måden at håndtere følelser på. I hele processen er det vigtigt at inddrage familien, når en sådan findes. Derfor tilbydes nærmeste pårørende et familiekursus, ligesom der er familiesamtaler indlagt i behandlingsforløbet og efterbehandlingen.

Lykkepiller er et meget visvisende navn, man bliver ikke lykkelig af at spise lykkepiller. Udtrykket lykkepiller er opfundet af en smart sælger på en medicinfabrik. En mere korrekt beskrivelse vil være anti depressiv medicin.

Lykkepiller" sælges under flere forskellige navne:

 • Citalopram (Cipramil®, Ciprex "Paranova")
 • Fluoxetin (Fluoxetin "NM", Flutin®, Fondozal "Orifarm", Fondur®, Fontex®, Fonzac®, Nycoflox)
 • Fluvoxamin (Fevarin®)
 • Paroxetin (Seroxat®)
 • Sertralin (Zoloft®)


Behandlingscenter Møllen

DøgnTelefon 7026 1224


Liste over Lykkepillers bivirkninger her er kopi fra internettet :

Impotens er en af de mest udbredte bivirkninger

søndag den 4. april 2010
alkoholbehandlingscenter.dk - Administration
Advarsel

Alkoholbehandling er mange ting, når pårørende får at vide: ”Jeg er i alkoholbehandling” Så er det måske en sandhed med modifikationer.

Alkoholbehandlingmed antabus, bliver ikke betragtet som behandling af professionelle. Samtaler hos psykolog har sjældent nogen virkning på alkoholafhængige, psykologer er uddannet til noget andet end alkoholbehandling.

Alkoholbehandling bør alene varetages af specielt uddannet personale. Metoderne kan være dagbehandling eller døgnbehandling. Minnesotamodellen er den mest udbredte og mest effektive behandlingsform. Døgnbehandling bør altid foretrækkes hvor varige resultater ønskes.

Dagbehandling er tiltalende fordi man kan bo hjemme og samtidig passe arbejde, familie, og meget andet som i sidste ende er forstyrrende for behandlingen. Dagbehandling virker på ca 8% og er ofte en dyr form for behandling. Kommunens tilbud er antabus og dagbehandling hvor klienter fra alle samfundslag tilbydes den samme behandling selvom de har forskellig baggrund.

De nyeste undersøgelser viser klart at døgnbehandling er mest effektivt. Mange som får dagbehandling må supplere med medicin som støtte. Lykkepiller (antidepressiv, medicin) , piller der skal tage drikketrangen (campral) ,sovemedicin mm er en fast ingrediens i dagbehandlingen.
ADVARSEL. Lykkepiller og særligt Campral forårsager impotens, manglende sex lyst og drikketrang.

Alkoholbehandling i døgnbehandling giver den fordel at alkoholikeren ikke skal tænke på dagligdags problemer men alene koncentrere sig om at blive fri af alkoholismen. Psykiske problemer som måske stammer fra barndommen kan behandles i trykke rammer uden risiko for at åbne for nogle problemer som ikke kan blive behandlet færdigt.

Alvorlige psykiske problemer bør aldrig behandles ambulant før alkoholikeren har været ædru mindst 1 år. Dette gør at kun personer med lette psykiske problemer kan deltage i dagbehandlingen. De mange tilbagefald der er registreret i dagbehandlingen fratager alkoholikeren modet. Han/hun tænker måske: ” jeg kan nok ikke blive ædru, det virker ikke for mig”


mandag den 8. marts 2010

Anonyme Alkoholikere | Minnesota Behandling | AA | Anonyme Alkoholikere 12 trins-program


AlkoholbehandlingAlkoholbehandlingBehandlingenAlkohol afvænningMinnesotakur og AALægePersonalePriserBestil MaterialeMotivationFør du gør noget, se herPårørendeBørn og ungeAlkoholafvænningAnonyme AlkoholikereAlkohol problemerAA Mødeliste AlkoholmisbrugAA og behandlingAlkoholmisbrugMøllenBeskrivelse af MøllenBehandlingenPårørendeAlkoholproblemerEfterbehandlingBilleder fra MøllenMedicin-LykkepillerMedicinmisbrugLykkepillerMedicinafhængigNerve medicinDepressionAntabusKokainNyhederLinksAlkoholrådgivning tlf 7026 1224Tlf 7026 1224Medicin afhængigLink / behandlingLykkepiller-2Lykkepiller-link131415AA MødelisteLykkepiller og Impotens19Impotens sexAlkohol AfrusningBirthes BrevkasseAlkohol BehandlingscenterMedicin Misbrug-2Alkohol BehandlingMedicin misbrugKokain Misbrugnerve og sovemedicinKokain og behandlingAlkoholafvænningAlkoholafvænning 2minnesotakur -1Minnesotakur nyAlkohol RådgivningAlkoholafvænning 3Minnesotakur og behandlingLykkepillerNyheder - Avis artiklerKaffe med KurtMinnesotabehandling og AA = Anonyme AlkoholikereAlkohol eller medicin afhængig - har du selv, eller en du holder af et problem? Har du Brug for hjælp til at motivere din alkoholiker til at modtage behandling? Så ring til os, Vi kan hjælpe med motivation rådgivning. Motivation Klik her


Helt centralt i Minnesotabehandlingen står grundpillerne:

 • Betragtningen af alkoholisme som en sygdom.

 • Det terapeutiske miljø: Ædru alkoholikere behandler aktive alkoholikere under åbne og trygge forhold.

 • Relationen til AA, Anonyme Alkoholikeres 12 trins-program.
 • Alkoholisme betragtet som en familiesygdom

Generelt og erfaringsmæssigt fremviser Minnesotabehandling virkeligt gode resultater, idet ca. 80% af klienterne som hovedregel kan konstateres stabilt og vedvarende ædru 1 år efter behandlingens afslutning.

Anonyme Alkoholikere bedre kendt som AA
Minnesotabehandling er udviklet i 1950'ernes Amerika, og baserer sig grundlæggende på de erfaringer, de første AA'ere gjorde sig, og derefter konkretiserede i form af AA's 12 Trin.
Sagt på almindeligt dansk, guides den afhængige gennem en proces, der leder til et brud på benægtelsen, og fører videre frem til en grundlæggende og markant ændring i selvopfattelse, ansvarlighed og adfærd. Modsat andre behandlingsformer kommer klienten til, at se på, at de omgivende problemer skyldes drikkeriet.
Vi har problemer, fordi vi drikker - ikke omvendt!
Den afhængige bibringes en acceptere af, at afhængigheden er, at betragte som en sygdom, som han / hun selv må forholde ansvarligt sig til - på linje med enhver anden sygdom.
I Minnesotabehandling er det sygdommen og ikke personen, der angribes.
For anonyme-alkoholikere-minisotakur-og-aa">alkoholikere er Minnesotabehandling en helt ny og omvendt måde, at betragte misbrug og afhængighed på.
Betragtninger som »Je kunne måske bilve og forblive ædru, HELT for sin egen skyld« - eller, at der reelt kan opbygges en indre styrke og et grundlag for konstruktivt, at vælge mellem »Jeg drikker eller drikker ikke« . Det kan virke overraskende eller endda chokerende, ja måske også provokerende på alkoholikeren ...

Der arbejdes primært med 3 områder:
· Nedbrydning af benægtelsen, med efterfølgende erkendelse og ikke mindst kl acceptere afhængigheden.
· Erkendelse af de oversete muligheder i et liv uden brug af alkohol og / eller stemningsændrende stoffer af enhver art.
· Restituering, genopbygning af selvværd, selvtillid og ansvarlighed for eget liv og velfærd.

Behandlingen gennemføres i undervisningstimer og gruppeterapi, personlige samtaler samt individuel terapi. Derudoverer er løsning af skriftlige opgaver, samt deltagelse i huslige, praktiske og dagligdags gøremål obligatoriske.
Klienterne deltager i AA-møder og foredrag, ser relevante film om afhængighed mv.
Selve alkoholbehandlingen foregår hos os i et 5-6 ugers døgn-/internatophold, med mulighed for forlængelse.

Behandlingen er at betragte som indlæggelse på Privathospital, og klienten må derfor forvente selv, at skulle betale behandlingen. Mange får det hele betalt via Sundhedsforsikring eller via arbejdsgiveren.

Alkoholbehandling er fradragsberettiget for arbejdsgiver..

søndag den 21. februar 2010
alkoholbehandlingscenter.dk - Administration
alkoholbehandlingscenter.dk - Administration

Alkoholmisbrug og Alkoholrådgivning

Alkoholmisbrug eller medicin afhængige
- har du selv, eller en du holder af et problem?
Alkoholafvænning er måske løsningen ring anonymt og gratis

Du vil altid komme til at tale med en kompetent person, som selv har været i Minnesotabehandling og nu er ædru alkoholiker. Sammen kan vi drøfte problemet nærmere, og snakke om, hvad du kan gøre i den aktuelle situation.

Det er uforpligtende, gratis og anonymt!

Alkoholmisbrug
Behandlingscenter Møllen
Alsted Skovvej 5 • 7160 Tørring

Tlf. 7026 1224

e-mail: info@mollen.dk Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.


Alkoholafvænning efter minnesota modellen

Alkoholmisbrug
På vores hjemmeside finder du mere information om, hvordan du kan blive hjulpet ud af dit alkoholmisbrug. Vi er et behandlingssted, der anvender Minnesota-modellen i vores arbejde, og det giver resultater for langt de fleste. Læs mere om alkoholafvænning på siden.

Alkoholmisbrug steder

Der findes mange forskellige steder og stor variation i kvaliteten. Vi er det eneste behandlingscenter som udelukkende henvender sig til private og virksomheder. Det er således ikke sutten på bænken du møder hos os. Vi sættet kvalitet i højsædet og henvender os til den almindelige Dansker som har et alkoholproblem.

Vores personale


Vores personaletæller tidligere alkoholikere, læger og psykolog, og i samråd med dem kan du sørge for at tilrettelægge din alkoholafvænning

Klik på Behandling i menuen ovenfor, hvis du vil læse mere om alkoholmisbrug.
Er du eller en du holder af, ude i et alkoholmisbrug, har du muligheden for at hjælpe med en alkoholafvænning.

Er du i tvivl om du har brug for en alkoholafvænning så ring på vores døgntelefon 75802433. Du vil altid komme til at tale med en kompetent person som selv har været igennem en alkoholafvænning.


Alkoholafvænning - Behandlingscenter Møllen
Alsted Skovvej 5 • 7160 Tørring

Tlf. 7026 1224


Alkoholmisbrug læs mere

Alkoholmisbrugere

http://www.mollen.dk/alkoholmisbrug

tirsdag den 9. februar 2010
Alkoholbehandling 14 dage i Portugal
Alkoholbehandling 14 dage i Portugal

Alkoholbehandling i Portugal, 14 dages intensiv afvænning
Vi tilbyder 2 gange om året eksklusiv alkoholbehandling i anonyme omgivelser i Portugal.
Aktiviteter på 4 stjernet Hotel
Tennisbane, Sauna, Trænings- og motionscenter, Spillehal, Solarium, Spa- og wellness-center, Massage, Bordtennis, Boblebad, Vandring, Tyrkisk bad, Indendørs pool, Udendørs pool.

Hotellet link klik her


Se Hjemmesiden Klik Her

Minnesota light
Tilbuddet er for dem som ønsker en effektiv og hurtig behandling i behagelige omgivelser.
Vi tager max. 5 og min. 2 i behandling af gangen.

Behandlingen tager udgangspunkt i Minnesotabehandlingens principper, vi tager fat om det væsentligste. Behandlingen forudsætter at motivationen er tilstede ved afrejse.
Vi baserer behandlingen på individuel terapi og gruppe terapi om formiddagen, selvstudie om eftermiddagen og aftentimerne aftales fra dag til dag.
Ægtefælle er med i behandlingen efter behov og aftale, for på den måde at indrage familien og genopbygge relationerne.

Et forløb aftales ved, at du kommer til en samtale hvor dit behov afklares. Efterfølgende laver vi en skriftlig kontrakt.

Lægeundersøgelse før afrejse og evt. afrusning er inkl. i prisen.

Næste forløb afholdes fra den. 29.05.2010 til den 12.06.2010. Der er 2 pladser tilbage på denne tur.

Du kan ringe eller sende en mail.
tlf. 40193563
mail: ez@grejsdalen.dk

tirsdag den 9. februar 2010
Medicin - Lykkepiller
Medicinafvænning og Lykkepiller Abstinensbehandling – Medicinafvænning og sovemedicin
Der er i hovedtræk 3 grupper medicin som er afhængigheds skabende: Benzodiazepin, Opioid og alkohol.

Opioid er hovedgruppen af smertestillende medicin ofte med et indhold af morfin.

Benzodiazepin er beroligende og angstdæmpende medicin, der ofte er ordineret som sovemedicin.

Benzodiazepin er mere vanedannende end heroin, der skal mindre antal mg. til, før der opstår en stærk afhængighed. Ofte vil de medicinafhængige undskylde sig med, at det er lægen, som har udskrevet medicinen. Det er vigtigt at forstå, at kroppen reagerer på samme måde, uanset hvorfra eller af hvem man har fået medicinen. Det er heller ikke nogen løsning at give lægen skylden for afhængigheden, det vil ikke lindre abstinenserne.
Abstinenser efter Benzodiazepin afhængighed er længere og sværere end efter noget andet kendt stof/medicin. Ambulant afgiftning har ofte ringe resultater, fordi der ikke er den nødvendige supplerende behandling af abstinenserne, og derfor vil trangen vinde over de gode hensigter.
Pludselig ophør med brug af Benzodiazepiner er særdeles farligt, og vil oftest medføre kramper. Det er i værste fald livstruende/dødelig, og derfor er nedtrapning under professionel vejledning nødvendig. Mange opnår varige resultater ved internatbehandling. Nødvendigheden af miljø afskærmning, kombineret med motivationsopbyggende behandling, minimerer de psykiske abstinenser. Døgnbehandling giver store fordele i medicinafvænning, da personalet straks kan iværksætte ekstra støtte foranstaltninger i form af akupunktur/NADA motion og evt. øgning af dosis i en kortere periode.
Medicinafvænning foretages ved hjælp af Benzodiazepiner med lang halveringstid under nedtrapning. Dosis ordineres af en læge efter en vurdering af patientens fysiske og psykiske tilstand, varighed af afhængigheden og tolerance.
Det er af største vigtighed at patienten observeres tæt i nedtrapningsforløbet.

tirsdag den 12. januar 2010
...Møllen - Alkoholdafvæning indholdsider
Alkoholafvænning

Alkoholafvænning og Alkoholrådgivning

Afvænning af alkohol eller medicin afhængige
- har du selv, eller en du holder af et problem?
Alkoholafvænning er måske løsningen ring anonymt og gratis

Du vil altid komme til at tale med en kompetent person, som selv har været i Minnesotabehandling og nu er ædru alkoholiker. Sammen kan vi drøfte problemet nærmere, og snakke om, hvad du kan gøre i den aktuelle situation.

Det er uforpligtende, gratis og anonymt!

Alkoholafvænning - Behandlingscenter Møllen
Alsted Skovvej 5 • 7160 Tørring
Tlf. 7026 1224
e-mail: info@mollen.dk Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Alkoholafvænning efter minnesota modellen

Alkoholafvænning.
På vores hjemmeside finder du mere information om, hvordan du kan blive hjulpet ud af dit alkoholmisbrug. Vi er et behandlingssted, der anvender Minnesota-modellen i vores arbejde, og det giver resultater for langt de fleste. Læs mere om alkoholafvænning på siden.

Alkoholafvænning steder

Der findes mange forskellige steder og stor variation i kvaliteten. Vi er det eneste behandlingscenter som udelukkende henvender sig til private og virksomheder. Det er således ikke sutten på bænken du møder hos os. Vi sættet kvalitet i højsædet og henvender os til den almindelige Dansker som har et alkoholproblem.

Vores personale

Vores personaletæller tidligere alkoholikere, læger og psykolog, og i samråd med dem kan du sørge for at tilrettelægge din alkoholafvænning

Klik på Behandling i menuen ovenfor, hvis du vil læse mere om alkoholafvænning.
Er du eller en du holder af, ude i et alkoholmisbrug, har du muligheden for at hjælpe med en alkoholafvænning.

Er du i tvivl om du har brug for en alkoholafvænning så ring på vores døgntelefon 75802433. Du vil altid komme til at tale med en kompetent person som selv har været igennem en alkoholafvænning.

Alkoholafvænning - Behandlingscenter Møllen
Alsted Skovvej 5 • 7160 Tørring
Tlf. 7026 1224

tirsdag den 12. januar 2010
Alkoholbehandling | Behandling af Alkoholikere | Behandling af Alkoholproblemer
Alkoholbehandling Behandling af Alkoholikere Behandling af Alkoholproblemer

Møllen Behandlingcenter

Alkoholbehandling og Motivation af alkohol misbrugere

Behandlingscenter Møllen tilbyder eneværelser og individuel behandling hvor pårørende også tilbydes terapi. Behandlingscenteret er beliggende midt i fredskov med egen å og sø ligeforan huset. Du finder ikke noget smukkere beliggende behandlingscenter. Vi har netop ombygget så vi nu tilbyder wellness center med solarium, bordtennis og trænings maskiner. Vi tilbyder alkoholbehandling i meget flotte omgivelser. Se vore billeder.
Du kan også skrive til Vores Brevkasse Klik Her

Eneværelser: Vi har kun 11 eneværelser, vi tror på at nærhed i behandlingen giver de bedste resultater. Voreshelt nye udestue og terrasse har udsigt over vores egen Å og Put and Take Sø.

Vi behandler alkohol og medicin afhængige efter Minnesotamodellen, vi tilbyder abstinensfri afrusning godkendt af vores egene læger. Klienten får en vitaminkur og sund kost. Terapien forestås af uddannede terapeuter som alle har været igennem et alkoholmisbrug, derfor forstår vi klientens situation og behov.
Der er skrevet mange bøger om årsagerne til afhængighed, vi interesserer os for løsningen og hvordan vi kan hjælpe dig og din familie i den aktuelle situation. Ofte er det svært at tage det første skridt og kontakte et Behandlingscenter, hos os kan du ringe anonymt du kan besøge os, eller få et besøg på din bopæl, gratis og anonymt, så er det første skridt lettere taget.
Ønsker du at tale med Erik Zinck kan du ringe alle dage mellem 10.00 og 22.00 på tlf. 4019 3563

Klik her for at bestille materiale eller blive kontaktet

Alkoholbehandling - Behandlingscenter Møllen
Døgntelefon alle dage:7026 1224

Alkoholbehandling

Alkoholbehandlingen er tilrettelagt således at såvel klienter som pårørende får den optimale behandling. Vi bestræber os på til enhver tid at tilbyde den Danmarks bedste behandling i de bedste omgivelser.

Når du påbegynder alkoholbehandling er det vigtigt at få den rette abstinensbehandling. Den akutte alkoholbehandling består af en medicinsk nedtrapning som vores faste læge forestår. En professionel og målrettet abstinensbehandling under en alkoholbehandling reducerer afbrydelse af behandlingsforløbt. Vitaminbehandling har en positiv virkning i alkoholbehandling, derfor får alle klienter en multivitaminkur som også er med til at genetablere appetitten på mad. I vores alkoholbehandling supplerer vi den medicinske behandling med et tilbud om akupunktur.

Klienterne får deres egen personlige rådgiver som sammen med klienten tilrettelægger et individuelt forløb.

Alkoholbehandling - kognitivt og systemisk

Vi bruger kognitiv og systemisk terapi i vores alkoholbehandling i form af enkelt samtaler og gruppeterapi. Formålet under en alkoholbehandling er, at træne personlige færdigheder og lære at håndtere situationer, der er forbundet med den enkeltes misbrug. Terapien hjælper alkoholikeren med, at forstå og håndtere sine reaktioner ikritiske situationer samt bede og hjælp til håndteringen heraf.

Alkoholisme medfører en lang række følgesygdomme som Depression, Forhøjet Blodtryk, Hjertekarsygdomme, Ulykker, osv. Depression er ofte en følge af alkoholisme. Alkoholikeren og familien er fastlåst i en deprimerende spiral hvor Antabus, Psykolog og Afgiftning forsøges uden varige resultater.

Brudte løfter, løgne, manipulationer og sårede følelser, er dagligdagen for alkoholikerederes pårørende og børn.

Vores alkoholbehandling er baseret på Anonyme Alkoholikeres 12 trin. Denne form for alkoholbehandling har vist sig at være den mest effektive form for alkoholbehandling. Vores behandling tilrettelægges altid individuelt.

Alkoholbehandling efter de 12 trin

På Møllen tager vi udgangspunkt i Minnesota modellen. Programmet tager udgangspunkt i AA programmet. AA er bedre kendt som Anonyme Alkoholikere.

Den enkeltes alkoholbehandling tager udgangspumkt i at man erkender sit misbrug og forstår dets konsekvenser. At man genkender og håndterer benægtelse og får redskaber til at håndtere disse. Følelser og personlige vaner afklares, advarselstegn på tilbagefald identificeres, således at du mens du er i alkoholbehandling, får øvelse i at takle disse situationer.

Alkoholbehandling - Behandlingscenter Møllen
Døgntelefon 7026 1224
Se :http://www.mollen.dk /indholdsider/mollen-alkoholafvaenning

fredag den 8. januar 2010
JV.dk - Indland - Behandlingshjem sagsøger DR
Alkoholmisbrug og Alkoholrådgivning

Alkoholmisbrug eller medicin afhængige
- har du selv, eller en du holder af et problem?
Alkoholafvænning er måske løsningen ring anonymt og gratis

Du vil altid komme til at tale med en kompetent person, som selv har været i Minnesotabehandling og nu er ædru alkoholiker. Sammen kan vi drøfte problemet nærmere, og snakke om, hvad du kan gøre i den aktuelle situation.

Det er uforpligtende, gratis og anonymt!

Alkoholmisbrug
Behandlingscenter Møllen
Alsted Skovvej 5 • 7160 Tørring
Tlf. 7026 1224
e-mail: info@mollen.dk Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Alkoholafvænning efter minnesota modellen

Alkoholmisbrug
På vores hjemmeside finder du mere information om, hvordan du kan blive hjulpet ud af dit alkoholmisbrug. Vi er et behandlingssted, der anvender Minnesota-modellen i vores arbejde, og det giver resultater for langt de fleste. Læs mere om alkoholafvænning på siden.

Alkoholmisbrug steder

Der findes mange forskellige steder og stor variation i kvaliteten. Vi er det eneste behandlingscenter som udelukkende henvender sig til private og virksomheder. Det er således ikke sutten på bænken du møder hos os. Vi sættet kvalitet i højsædet og henvender os til den almindelige Dansker som har et alkoholproblem.

Vores personale

Vores personaletæller tidligere alkoholikere, læger og psykolog, og i samråd med dem kan du sørge for at tilrettelægge din alkoholafvænning

Klik på Behandling i menuen ovenfor, hvis du vil læse mere om alkoholmisbrug.
Er du eller en du holder af, ude i et alkoholmisbrug, har du muligheden for at hjælpe med en alkoholafvænning.

Er du i tvivl om du har brug for en alkoholafvænning så ring på vores døgntelefon 75802433. Du vil altid komme til at tale med en kompetent person som selv har været igennem en alkoholafvænning.

Alkoholafvænning - Behandlingscenter Møllen
Alsted Skovvej 5 • 7160 Tørring
Tlf. 7026 1224

Alkoholmisbrug læs mere

Alkoholmisbrugere

http://www.mollen.dk /alkoholmisbrug

torsdag den 7. januar 2010
Anonyme Alkoholikere og skjult kamera | Nyheder
Alkoholmisbrug og Alkoholrådgivning

Alkoholmisbrug eller medicin afhængige
- har du selv, eller en du holder af et problem?
Alkoholafvænning er måske løsningen ring anonymt og gratis

Du vil altid komme til at tale med en kompetent person, som selv har været i Minnesotabehandling og nu er ædru alkoholiker. Sammen kan vi drøfte problemet nærmere, og snakke om, hvad du kan gøre i den aktuelle situation.

Det er uforpligtende, gratis og anonymt!

Alkoholmisbrug
Behandlingscenter Møllen
Alsted Skovvej 5 • 7160 Tørring
Tlf. 7026 1224
e-mail: info@mollen.dk Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Alkoholafvænning efter minnesota modellen

Alkoholmisbrug
På vores hjemmeside finder du mere information om, hvordan du kan blive hjulpet ud af dit alkoholmisbrug. Vi er et behandlingssted, der anvender Minnesota-modellen i vores arbejde, og det giver resultater for langt de fleste. Læs mere om alkoholafvænning på siden.

Alkoholmisbrug steder

Der findes mange forskellige steder og stor variation i kvaliteten. Vi er det eneste behandlingscenter som udelukkende henvender sig til private og virksomheder. Det er således ikke sutten på bænken du møder hos os. Vi sættet kvalitet i højsædet og henvender os til den almindelige Dansker som har et alkoholproblem.

Vores personale

Vores personaletæller tidligere alkoholikere, læger og psykolog, og i samråd med dem kan du sørge for at tilrettelægge din alkoholafvænning

Klik på Behandling i menuen ovenfor, hvis du vil læse mere om alkoholmisbrug.
Er du eller en du holder af, ude i et alkoholmisbrug, har du muligheden for at hjælpe med en alkoholafvænning.

Er du i tvivl om du har brug for en alkoholafvænning så ring på vores døgntelefon 75802433. Du vil altid komme til at tale med en kompetent person som selv har været igennem en alkoholafvænning.

Alkoholafvænning - Behandlingscenter Møllen
Alsted Skovvej 5 • 7160 Tørring
Tlf. 7026 1224

Alkoholmisbrug læs mere

Alkoholmisbrugere

http://www.mollen.dk /alkoholmisbrug

Anonyme Alkoholikere er selvhjælpsgrupper
Anonyme alkoholikere er selvstændige grupper hvor ædru alkoholikere mødes for at vedligeholde ædrueligheden. Der er ingen uddannede terapeuter til stede ved AA møderne. Ofte har deltagerne været igennem en såkaldt Minnesotakur på et behandlingscenter. Anonyme Alkoholikere bygger på 12 trinds programmet, disse principper bruges også af behandlingscenterene. Afrusning af Alkoholikere er ikke noget som Anonyme Alkoholikere tager sig af, der henvises til læge, og behandlingscentre særligt Minnesotakur. Anonyme Alkoholikere er en slags efterbehandling meget få klarer sig allene ved at gå til møder i AA.

Anonyme alkoholikere er selvstændige grupper hvor ædru alkoholikere mødes for at vedligeholde ædrueligheden. Der er ingen uddannede terapeuter til stede ved AA møderne. Ofte har deltagerne været igennem en såkaldt Minnesotakur på et behandlingscenter. Anonyme Alkoholikere bygger på 12 trinds programmet, disse principper bruges også af behandlingscenterene. Afrusning af Alkoholikere er ikke noget som Anonyme Alkoholikere tager sig af, der henvises til læge, og behandlingscentre særligt Minnesotakur. Anonyme Alkoholikere er en slags efterbehandling meget få klarer sig allene ved at gå til møder i AA.

onsdag den 6. januar 2010
Anonyme Alkoholikere og skjult kamera | Nyheder
Alkoholmisbrug og Alkoholrådgivning

Alkoholmisbrug eller medicin afhængige
- har du selv, eller en du holder af et problem?
Alkoholafvænning er måske løsningen ring anonymt og gratis

Du vil altid komme til at tale med en kompetent person, som selv har været i Minnesotabehandling og nu er ædru alkoholiker. Sammen kan vi drøfte problemet nærmere, og snakke om, hvad du kan gøre i den aktuelle situation.

Det er uforpligtende, gratis og anonymt!

Alkoholmisbrug
Behandlingscenter Møllen
Alsted Skovvej 5 • 7160 Tørring
Tlf. 7026 1224
e-mail: info@mollen.dk Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Alkoholafvænning efter minnesota modellen

Alkoholmisbrug
På vores hjemmeside finder du mere information om, hvordan du kan blive hjulpet ud af dit alkoholmisbrug. Vi er et behandlingssted, der anvender Minnesota-modellen i vores arbejde, og det giver resultater for langt de fleste. Læs mere om alkoholafvænning på siden.

Alkoholmisbrug steder

Der findes mange forskellige steder og stor variation i kvaliteten. Vi er det eneste behandlingscenter som udelukkende henvender sig til private og virksomheder. Det er således ikke sutten på bænken du møder hos os. Vi sættet kvalitet i højsædet og henvender os til den almindelige Dansker som har et alkoholproblem.

Vores personale

Vores personaletæller tidligere alkoholikere, læger og psykolog, og i samråd med dem kan du sørge for at tilrettelægge din alkoholafvænning

Klik på Behandling i menuen ovenfor, hvis du vil læse mere om alkoholmisbrug.
Er du eller en du holder af, ude i et alkoholmisbrug, har du muligheden for at hjælpe med en alkoholafvænning.

Er du i tvivl om du har brug for en alkoholafvænning så ring på vores døgntelefon 75802433. Du vil altid komme til at tale med en kompetent person som selv har været igennem en alkoholafvænning.

Alkoholafvænning - Behandlingscenter Møllen
Alsted Skovvej 5 • 7160 Tørring
Tlf. 7026 1224

Alkoholmisbrug læs mere

Alkoholmisbrugere

http://www.mollen.dk /alkoholmisbrug

onsdag den 6. januar 2010
Medicinafhængig

Medicinafhængig

Afhængighed af Sove og Nervemedicin

Allerede efter få ugers brug af medicinen kan der opstå bivirkninger.
Bivirkninger ved sovemedicin er søvnløshed. Bivirkninger ved nervemedicin er ofte dårlige nerver. Det er ofte sådan at bivirkningerne, er de samme som det symptom, medicinen oprindeligt blev ordineret imod. Allerede fra den første indtagelse af medicinen bliver personen påvirket uheldigt. Reaktionsevnen nedsættes, hukommelsen svækkes, en følelses afstumpethed kan forekomme og en osteklokke tilstand udvikles. Brugeren af benzodiazepiner kan ved indtagelse af alkohol, selv i små mængder, blive aggressiv og stærkt påvirket. Der fremkommer depressions lignende tilstande og en ond spiral er nu startet.

Nerve og sovemedicin er uden tvivl meget effektive mediciner mod følelses relaterede ubalancer. Ofte har brugeren en urealistisk opfattelse af nødvendigheden for denne medicin. Frygten for abstinenserne er så store, at brugeren bilder sig selv ind, at der er grund til en fortsættelse af indtagelsen og bemægtigelsen af problemet bliver massivt.

Af Benzodiazepiner er her nogle få: Alopam, Risolid, Valium,Alprazolam , Alprox, Apozepam, Apodorm, Diazepam, Diazepam, Flunipam, Flunitrazepam, Klopoxid, Lexotan, Lorabenz, Mogadon, Nitrazepam, Oxabenz, Oxapax, Oxazepam, Rivotril, Rohypnol, Stesolid, Tafil, Temesta.


lørdag den 2. januar 2010
LykkepillerLykkepiller
Antidepressiv medicin eller Lykkepiller
Alkohol og depression er nært beslægtede sygdomme. På behandlingscenter Møllen har 75% af de klienter der søger hjælp, fået diagnosen depression. 65% er i behandling med antidepressiv medicin (lykkepiller) ved indskrivningen. Under 2% skal fortsat have en lavere dosis antidepressiv medicin efter behandlingen, resten er blevet medicinfri og er efter et år konstateret fortsat medicinfri.
Behandling med kognitiv terapi er en terapiform, som forandrer hvad patienten tænker om sig selv og sine problemer. Terapiformen er specielt brugt ved depression, angst og afhængighed. Terapiformen bruges i Minnesotabehandlingen med særdeles gode resultater.

lørdag den 2. januar 2010
Alkoholrådgivning 2

Alkoholrådgivning Til alkohol misbrugere
Er du i tvivl om du har et behandlingskrævende alkoholproblem eller måske en af dine nærmeste har det. Så er du velkommen til at kontakte vores Alkoholrådgivning på tlf. 7026 1224. Sammen kan vi finde en løsning på problemet og tilrettelægge et handlingsforløb. Alkoholrådgivningen rådgiver også medicin afhængige og tilrettelægger også udtrapning af medicin misbrug og afhængighed.
Læs mere om alkoholisme

Til pårørende
Det er både frustrerende og smertefuldt, at være pårørende til en alkoholmisbruger, og det er vanskeligt at finde en løsning. Ofte er det en befrielse at tale med en person som selv har prøvet det på egen krop. Som pårørende vikles man ind i et net af løgne som man ikke selv er i stand til at se eller finde en løsning på, derfor er alkoholrådgivning en nødvendighed. Du er naturlig vis velkommen til at besøge os og vi kan i særlige tilfælde komme på besøg hos dig, dette kræver en aftale.
En samtale er gratis, uforpligtende og fortrolig.

Til virksomheder og arbejdsgivere
Hvis virksomheden har en medarbejder, der drikker for meget, er vi behjælpelige med råd og vejledning vi kommer også gerne på besøg i virksomheden og tager den vanskelige samtale. Vi kan også vejlede ved en eventuel intervention – dvs. den samtale hvor medarbejderen konfronteres med sit alkoholproblem og køres i behandling. Vi har uddannet personale med meget lang erfaring i Intervention.

Alkoholrådgivning alle dage døgent rundt ring

Alkoholrådgivning og behandling - Behandlingscenter Møllen
Døgntelefon 7026 1224

fredag den 1. januar 2010
Alkoholbehandling

Alkohobehandling og Motivation af AlkoholikereAlkohol eller medicin afhængig - har du selv, eller en du holder af et problem? Har du brug for hjælp til at motivere din alkoholiker for at modtage behandling, så ring til os vi kan hjælpe med motivations rådgivning.Du vil altid komme til at tale med en kompetent person som har prøvet alkoholafhængigheden på egen krop og som gerne vil rådgive dig. Rådgivning af pårørende, alkohol afhængige og motivations samtaler er Gratis. Vi er behjælpelig med at finde den rette finansiering. Ring døgnet rundt alle dage.Se TV Udsendelsen Klik her ...

fredag den 1. januar 2010
antabus 2

http://www.sidsteomgang.dk /antabus

Indsendt af Erik kl.12.47

3 KOMMENTARER:

 1. Antabus1. jan. 2010 13.04

Antabus og behandling med antabus

Antabus eller Antabus behandling er et udbredt fænomen i Danmark, 50 % af alt Antabus fremstillet i verden bliver brugt Danmark. Resultaterne af Antabus behandlingen er yderst ringe det skønnes at ca. 2 % har glæde af behandlingen. Alternativer er kognitiv terapi og Minnesotabehandling som primært er kognitiv terapi.

Antabus® er en dansk opfindelse. Det anvendes i en helt anderledes og langt større målstok i Danmark end i noget andet land i verden. I Danmark er Antabus og behandling af alkoholproblemer næsten synonyme. Dette er svært uhensigtsmæssigt.

Se evt artikker i avisen link: Antabus artikkel fra Ekstrabladet

Antabus virker på den måde, at det hæmmer den videre nedbrydning af et af alkohols nedbrydningsprodukter. Dette stof (acetaldehyd) ophobes så i organismen og giver anledning til alkohol-Antabus reaktionen. Denne består af hovedpine, hjertebanken, kvalme, opkastninger, røde pletter og varmefornemmelse i huden. I det hele taget føler man sig dårligt tilpas. I sjældne tilfælde kan der komme blodtryksfald, og personen kan besvime. I meget sjældne tilfælde kan kredsløbet svigte, således at personen dør.

Man kan dæmpe alkohol-Antabus reaktionen med antihistaminer ("køre- eller søsygepiller"). Mange alkoholmisbrugere ved dette og anvender antihistaminer, hvis de ønsker at drikke, mens de er på Antabus. Nogle behøver ikke at anvende antihistaminer, men kan, som man siger, "drikke sig igennem", det vil sige, at de tolerer alkohol-antabus-reaktionen. Det kan bl.a. skyldes, at reaktionen har en meget forskellig styrke hos forskellige mennesker.

Antabus er længe i kroppen, og man kan derfor nøjes med at indtage stoffet to gange om ugen. Man kan også indtage det dagligt, hvis man finder, det er nemmere at administrere. Dosis er ¼ til en ½ tabl. dagligt eller 1-2 tabl. to gange om ugen.

Bivirkninger
Der anføres mange gener af Antabusindtagelse. Der klages over træthed, svimmelhed, dårlig ånde, dårlig smag i munden, seksuelle problemer og meget mere. I hvor høj grad disse bivirkninger hænger sammen med psykologiske reaktioner (fx uvilje mod at indtage stoffet), følger efter misbruget eller er egentlige bivirkninger, er ikke afklaret. Der er, så vidt man ved, kun meget begrænset risiko for fosterskader. Man ved til gengæld med sikkerhed, at alkohol skader fosteret. Det er således op til en individuel vurdering, om man skal anvende Antabus i graviditeten. Kan man undlade at drikke uden Antabus, er det selvfølgelig klart det bedste.

Ofte administrerer omgivelserne Antabusen for "at hjælpe den pågældende". Den, som har misbrugsproblemet, ønsker ofte selv dette. Der kan her være tale om et kompliceret spil om dominans, formynderi, ansvarsfritagelse og -forflygtigelse. I sådan en situation kan Antabusgøre mere skade end gavn.

Sommetider indtages Antabus i perioder, hvor den pågældende alligevel ikke ville have indtaget alkohol. Når den pågældende ønsker igen at indtage alkohol, ophører han med Antabusindtagelsen. Der er tale om et spil, hvor både den som har misbruget, og den som behandler, demonstrerer, at de gør en indsats. Til gengæld sker der ikke så meget andet. Begge parter berøves således muligheden for at beskæftige sig med nogle mere væsentlige, men også langt vanskeligere behandlingsmæssige tiltag. Således kan man narre og spilde hinandens tid i årevis. I nogle tilfælde gør Antabus i behandlingen af mennesker med alkoholproblemer mere skade end gavn.

2. Svar

Antabus1. jan. 2010 13.05

det virker :)

3. Svar.

Antabus1. jan. 2010 13.06

Antabus® er en dansk opfindelse. Det anvendes i en helt anderledes og langt større målestok i Danmark end i noget andet land i verden. I Danmark er Antabus og behandling af alkoholproblemer næsten synonyme. Dette er svært uhensigtsmæssigt.
Antabus virker på den måde, at det hæmmer den videre nedbrydning af et af alkohols nedbrydningsprodukter. Dette stof (Acetaldehyd) ophobes så i organismen, og giver anledning til alkohol-Antabus reaktionen. Denne består af hovedpine, hjertebanken, kvalme, opkastninger, røde pletter og varmefornemmelse i huden. I det hele taget føler man sig dårligt tilpas. I sjældne tilfælde kan der komme blodtryksfald, og personen kan besvime. I meget sjældne tilfælde kan kredsløbet svigte, således at personen dør.

Risolid
Risolid bruges i afgiftningen af alkoholikere, Risolid dæper abstinenssymptomerne. Risolid er vanedanende og bør administreres med forsiktighed. Risolid er et af de sikreste midler i afgiftning, dog bør der være professionelt tilsyn. Risolid er receptpligddig medicin og bør kun indtages efter lægelig anvisning.

Drikke alkohol på antabus

Man kan dæmpe alkohol-Antabus reaktionen med antihistaminer ("køre- eller søsygepiller"). Mange alkoholmisbrugere ved dette og anvender antihistaminer, hvis de ønsker at drikke, mens de er på Antabus. Nogle behøver ikke at anvende antihistaminer, men kan, som man siger, "drikke sig igennem". Det vil sige, at de tolerer alkohol-antabus-reaktionen. Det kan bl.a. skyldes, at reaktionen har en meget forskellig styrke hos forskellige mennesker.

Hjæp til motivation hos pårørende

Vi hjælper pårørende med, at motivere den afhængige så han/hun ønsker, at komme i alkoholbehandling.

Den bedste behandling hos os

Alkoholbehandling på vores behandlingscenter er tilrettelagt, så klienten får den bedste behandling.

Alkoholbehandling i smukke omgivelser

Vi har 13 eneværelser beliggende i den smukke natur nær Tørring, som byder på fred og ro.

Har du brug for hjælp eller rådgivning?

Vi sidder klar på telefonen. Ring i dag hvis du har brug for professionel rådgivning.
​Uanset om du er pårørende eller du selv er i et alkoholmisbrug - vi sidder klar til at hjælpe.