FLERE ALKOHOLBEHANDLINGSSTEDER

Silkeborg Alkoholbehandling

Alkoholbehandling Tlf. 70261224

Personale er ædru alkoholikere

Ædru alkoholikere forstår til fuldt ud på de alvorlige problemer, følelser og tankegang, som er alkoholismens tro følger.

Alle rådgivere på Behandlingscenteret Møllen er derfor ædru alkoholikere. De har alle en behandlingsrelevant baggrund og uddannelse.

PÅ Møllen lægges der lægges stor vægt på det terapeutiske miljø, hvilket er næsten altafgørende for en vellykket alkoholbehandling. Man skal kunne føle sig tryg og være tillidsfuld, for at kunne åbne sig og være helt ærlig omkring sig selv. En virkelig positiv, varm og imødekommende atmosfære er derfor vigtig for alkoholbehandlingen.

Anonymitet

Hvis man ikke ønsker det, behøver man ikke oplyse sit fulde navn. Man kan derfor gennemføre opholdet 100 % anonymt.

Ankomsten

Er man meget påvirket, og derfor ikke selv kan rejse - eller ikke har nogen, som kan bringe en til behandlingscenteret, er der mulighed for at blive hentet. Dette er selvfølgelig med i prisen.

Ved ankomsten til Behandlingscenteret tager vi en kort og indledende snak. Her taler vi om din situation, som den er lige nu, dit alkoholmisbrug og hvordan til alkoholforbrug har været. Bagefter hjælper vi dig til rette på dit eget hyggelige og indbydende værelse.

En af de følgende dage bliver der taget mere konkret fat om din situation, her tildeles man en personlige rådgiver.

Om lægetilsyn

Kort efter man er ankommet vil vores faste tilknyttede læge foretage en grundig undersøgelse af dig og fastslå din almentilstand. Her findes der ud af om der skal klarlægges særlige foranstaltninger. Såfremt man har brug for en afrusning eller nedtrapning, planlægger vores læge det i samråd med dig og en behandler.

Abstinensfri afrusning

 • Hvis der er behov for det, indledes den første del af din genopretning med en medicinsk baseret afrusning og/eller Nada-akupunktur.

 • Afrusningen fastlægges ud fra lægelige betragtninger og kriterier, og sikrer, at du slipper for de ellers meget ubehagelige abstinenser, du sandsynligvis ville få uden din sædvanlige indtagelse af alkohol.

 • Selve afrusningsfasen skal ydermere medvirke til, at du kan samle fysiske kræfter, og finde dig til rette.

Man har vores personales fulde opbakning og støtte 24 timer i døgnet. Vi har ikke glemt, at frygten for abstinenser alene er drivkraft nok til at fortsætte drikkeriet...

Alkoholbehandling​

Ud fra Minnesota modellens principper guider vi dig til at erkende og accepter dit alkoholproblem og din sygdom. Med dit eget og helt personlige potentiale angribes selve sygdommen, og ikke dig som person.

Alkoholbehandling er meget koncentreret, og foregår som undervisningstimer, gruppeterapi og individuel terapi, besvarelse af skriftlige og personlige opgaver, følelsesrapporter, personlige samtaler med din rådgiver, gæsteforelæsninger, filmforevisninger og deltagelse i AA-møder (AA- Anonyme Alkoholikere).

Samværet med andre hjælper dig til at forstå dig selv og dine egne reaktioner, og hvorfor man må holde op med at drikke.

Mødet med andre klienter er en meget befriende oplevelse, som giver en håb. Opdagelsen af, at mange andre har levet med de samme problemer, er en meget stor befrielse for de fleste klienter. Man er ikke den eneste i verden med et alkoholproblem.

Du arbejder med din mentale ædruelighed - og ikke blot den fysiske!

 • Du får indsigt i benægtelsens grundlæggende væsen, forsvarsreaktioner og -mekanismer, vrede, glæde, sorg og samspilsroller.

 • Grundlaget til genskabelse af kontakten med dine ægte følelser og inderste ønsker lægges.

 • Dit selvværd og din selvtillid oparbejdes.

 • Du får erkendelse på områder som livsglæde, kerneværdier og livskvalitet.

 • Du får øjnene op for de nye og positive muligheder i dit liv som ædru.

 • Du får opfølgning og efterbehandling

I hver af de følgende 11 måneder efter behandlingens afslutning tilbydes du 1/1 dags individuel efterbehandling samt undervisning / samvær og erfarings-udveksling med andre færdigbehandlede klienter og terapeut.

Århus Alkoholbehandling

Motivation af alkoholikere og Alkoholbehandling Århus Tlf. 7026 1224

En pårørende siger i telefonen: ”Han drikker bare lidt for meget, alkoholiker det er han ikke, så slemt er det ikke, men jeg vil skilles, fordi han drikker. Børnene er flove og han er lige blevet fyret, men det er ikke så slemt med ham, for han drikke kun øl. Vennerne trækker sig og nu kan jeg ikke mere. Men det er ikke så slemt med min mand, for han drikker ikke, når han kører bil! Hvad gør jeg nu?”

 • Har du, eller en du holder af et problem med alkohol eller medicin afhængighed?

 • Har du brug for hjælp til at motivere din alkoholiker til at modtage behandling?

 • Mangler du en kompetent person at tale med om alkoholproblemer?

 • Brug for en der se nærmere på problemet, og snakke om, hvad du kan gøre i den aktuelle situation?

Alkoholbehandling på Møllens behandlingscenter er tilrettelagt således, at såvel klienter som pårørende får den optimale behandling. Her bestræber de sig på at tilbyde den bedste behandling i de bedste omgivelser. Tlf. 70261224

Afrusning alkohol og medicin

Når du påbegynder alkoholbehandling, er det vigtigt at få den rette abstinensbehandling. Den akutte alkoholbehandling består af en medicinsk nedtrapning som Møllens faste læge forestår. En professionel og målrettet abstinensbehandling under en alkoholbehandling reducerer afbrydelse af behandlingsforløbet. Vitaminbehandling har en positiv virkning i alkoholbehandling, derfor får alle klienter en multivitaminkur, som også er med til at genetablere appetitten til mad. På Møllens alkoholbehandling center supplerer de den medicinske behandling med et tilbud om akupunktur.Klienterne får deres egen personlige rådgiver, som sammen med klienten tilrettelægger et individuelt forløb.

De tilbyder alkoholbehandling som døgnbehandling med efterfølgende efterbehandling. Deres alkoholbehandling er baseret på Anonyme Alkoholikeres 12 trin. Denne form for alkoholbehandling har vist sig at være den mest effektive form for behandling af afhængighed.

Alkoholbehandling efter de 12 trin AA

Den enkeltes alkoholbehandling tager udgangspunkt i at man erkender sit alkoholmisbrug, og forstår dets konsekvenser. At man genkender og håndterer benægtelse, og får redskaber til at håndtere disse. Følelser og personlige vaner afklares, advarselstegn på tilbagefald identificeres, således at du mens du er i alkoholbehandling, får øvelse i at takle disse situationer

Alkoholbehandling - kognitivt og systemisk

Møllen bruger kognitiv og systemisk terapi i deres alkoholbehandling i form af enkelt samtaler og gruppeterapi. Formålet under en alkoholbehandling er at træne personlige færdigheder og lære at håndtere situationer, der er forbundet med den enkeltes misbrug. Alkoholbehandling hjælper alkoholikeren med at forstå sine reaktioner i forskellige situationer. 

Alkoholisme medfører en lang række følgesygdomme som: Depression, Forhøjet Blodtryk, Hjertekarsygdomme, Ulykker, osv. Depression er ofte en følge af alkoholisme. Alkoholikeren og familien er fastlåst i en deprimerende spiral hvor Antabus, Psykolog og Afgiftning forsøges uden varige resultater.Brudte løfter, løgne, manipulationer og sårede følelser er dagligdagen for alkoholikere, deres pårørende og børn.


Alkoholbehandling

Link: Alkoholikere og minnesotakur

Link: Alkoholmisbrug

http://da.wikipedia.org/wiki/Alkohol

http://www.denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Kemi/Organisk_kemi_og_stoftyper/Alkohol

http://www.netstof.dk/ordforklaring.asp?AjrDcmntId=26

http://www.altomkost.dk/Viden_om/Drikkevarer/Alkohol/forside.htm

Fakta om alkohol

http://www.misbrugspolitiskmagasin.dk/Default.aspx?ID=1114

http://dagenssundhed.dk/index.php/Alkohol/Hvad-er-sandt-og-hvad-er-skroener-om-alkohol.html

http://www.laenken.dk/fakta_om_alkohol.6

http://www.altomalkohol.dk/Topnavigation/Fakta_om_alkohol.aspx

http://www.netdoktor.dk/sunderaad/fakta/alkohol.htm

http://www.scumdoctor.com/Danish/first-aid/alcohol-poisoning/Facts-About-Alcohol-Poisoning.html

http://iform.dk/kost/kost-og-sundhed/fup-eller-fakta-om-alkoholOplysning om alkohol og misbrug

http://www.sst.dk/Sundhed%20og%20forebyggelse/Alkohol/Anbefalinger.aspx

http://www.alkohol.dk/

http://www.altomalkohol.dk/

http://www.sst.dk/Sundhed%20og%20forebyggelse/Alkohol.aspx

http://www.sst.dk/publ/Publ2000/rus_bio/Rusmidlernes_biologi-3.htm

http://www.netdoktor.dk/sunderaad/fakta/alkoholmisbrug.htm

http://www.netpsykiater.dk/Htmsgd/Alkoholmisbrug.htm

Graviditet og alkohol

http://www.denbedstestart.dk/en/GraviditetOgAlkohol.aspx


Børn, familier og alkohol

http://www.boerneraadet.dk/temaer/alkohol

http://www.boerneinfo.dk/dine+rettigheder/alkohol

http://www.bornsvilkar.dk/ForForaeldre/TeenagerIHuset/Alkohol.aspx

http://sundhed-helbred.smartlog.dk/fakta-om-alkohol-og-fosterskader-post145756


Lægemidler og alkohol

http://helse.dk/2003/09/10/lægemidler-og-alkohol-en-farlig-cocktail/


Kræft og alkohol

http://www.cancer.dk/Alt+om+kraeft/aarsager+til+kraeft/veldokumenteret+aarsag/alkohol/


Diabetes og alkohol

http://www.diabetes.dk/Livet_med_diabetes/Mad_og_diabetes/Mad_i_kroppen/Alkohol.aspx


Antropologisk beskrivelse af alkoholisme

http://www.laenken.dk/dan_orbe_trk_af_.6


DR om alkohol

http://www.dr.dk/dr2/alkohol


TV2 om alkohol

http://google.tv2.dk/?cx=016896774740131351559%3A_4fu6oc1l94&cof=FORID%3A9&ie=ISO-8859-1&q=alkohol&sa=S%F8g


Alkohol og markedsføring

http://www.forbrug.dk/forbrugerombudsmanden/hvadgaelder/mfl/godskik/saerlige-omraader/alkohol/Bøger om alkohol

http://www.litteratursiden.dk/lister/misbrug-alkohol

http://www.hope.dk/videnom/litteratur/

http://www.sundhedsplejersker.dk/7133


Alkohol og trafik

http://www.sikkertrafik.dk/100000f

http://udviklingnordportal.net.dynamicweb.dk/Default.aspx?ID=136

http://www.politi.dk/da/borgerservice/korekort/frakendelse_koerekort/alkohol_trfaik_kursus.htm


http://da.wikipedia.org/wiki/Antabus

http://ekstrabladet.dk/kup/sundhed/article991929.ece

http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=12&conference=38&posting=175347

http://www.psyknet.dk/tidligere%20emner/Misbrugbehand/medikamentel_behandling.htm

http://www.kandu.dk/spg28280.aspx

http://www.og-laerere.dk/gf/GFside/1y%20natprojekt/Antabus.htm

http://www.bt.dk/nyheder/antabus-kan-slaa-dig-ihjel

www.alkohol-afvænning.dk

http://www.alkoholbehandlingscenter.dk/search?searchword=antihistaminer&option=com_search

http://www.netdoktor.dk/interactive/medicin/praeperatinfo.php?docid=praeparat_info&id=876

http://lykkepiller-depression.dk/lykkepiller-og-bivirkninger

google6027ca280f40266f.html

google-site-verification:sn-lJA2-0tRqkeQ1cgLRbXB8EaCKxnPbqWy8vfW5lhMVi rådgiver vedrørende alkoholbehandling og medicinmisbrug i følgende byer:

Albertslund , Allerød, Allingåbro , Ballerup , Birkerød , Bjergsted , Bogense , Bramsnæs , Brøndby

Dianalund , Dragør , Esbjerg , Faaborg ,Fakse , Farum , Fredensborg-Humlebæk , Fredericia , Frederiksberg

Frederiksborg , Frederikssund , Frederiksværk , Fuglebjerg , Gentofte , Givskud , Gladsaxe , Glostrup

Greve , Græsted-Gilleleje , Gørlev , Haderslev , Haslev , Helsinge , Helsingør , Herlev , Herning ,Hillerød

Hjørring , Holbæk , Hornbæk , Horsens , Hundested , Hvalsø , Hvidovre , Høje-Taastrup , Høng , Hørsholm

Ikast , Ishøj , Jyderup , Jægerspris , Kalundborg, ,Korsør , København , Køge , Langebæk , Ledøje-Smørum

Lejre , Liseleje , Lyngby-Taarbæk , , Nakskov , Næstved , Odense , Præstø , Ramsø , Ribe , Ringsted

Roskilde , Rødovre , Rønnede , Rørvig , Skibby , Skælskør , Skævinge , Slagelse , Slangerup , Solrød

Sorø , Stege , Stenlille , Stenløse , Stevns , Svinninge , Søllerød , Tisvilde , Tølløse , Tårnby , Vallensbæk

Vangede , Vanløse , Varde, , Vordingborg , , Værløse , Ølstykke , Åbenrå , Ålborg , Århus,


Se:http://www.mollen.dk/indholdsider/mollen-alkoholafvaenning 

http://alkohol-afvænning.dk/

Se siden: http://koebenhavns-alkoholbehandling.blogspot.com/

http://alkoholbehandling-københavn.dk/

Odense Alkoholbehandling

Alkoholproblemer

Er du, eller da du kender, ude i alkoholproblemer? Det er ingen skam at have et alkoholproblem - det er en skam ikke at gøre noget ved det.

Alkoholproblemer kan være voldsomme og barske. Ofte tiltager alkoholproblemerne, når ramler ind i begivenheder som sygdom, skilsmisse, arbejdsløshed, efterløn / pensionering eller lignende. Alkoholproblemer er ikke noget, der pludselig opstår, men er et resultatet af en lang og snigende proces. 


Forbesøg på behandlingscenteret Møllen

Her tilbyder de, at pårørende alene eller sammen med alkoholikeren, kan komme på et gratis og helt uforpligtigende besøg. Under forbesøget gives alle oplysninger og muligheder, så man kan beslutte om dette er den rette løsning på alkoholproblemet og det rigtige sted af behandle det.

Møllen er Danmarks førende alkoholbehandlingscenter. De har uddannet personale, som selv har været alkoholikere, og er kommet ud af alkoholmisbruget. Derfor forstår de alkoholikeren og kender løsningen til et bedre liv.

De anvender Minnesotamodellen til at behandle deres klienters alkoholproblemer, og omkring 80 % af de behandlede er konstateret ædru 1 år efter endt behandling.

Behandling kan derfor være vejen væk fra de alkoholproblemer, som belaster hele familien. På Behandlingscenteret har de et erfarent personale, der alle er tidligere alkoholmisbrugere, læger, psykiatere og psykologer. I samråd med dem kan de finde vejen ud af den afhængiges alkoholproblemer. Kontakt os for at høre, hvordan de kan hjælpe dig eller den du holder af på tlf. 70261224


Alkoholproblemer

Der eksisterer mange myter om alkoholproblemer. En almindelig opfattelse er på det skyldtes ydre årsager som, forkerte venner, for meget eller for lidt arbejde, en forkert opvækst. Og dette får skyld for alkoholproblemerne. De pårørende forsøger, at finde løsningen på problemerne i omgivelserne. Fakta er: at alkoholproblemer udspringer af den genetisk arvelige sygdom alkoholisme. Alkoholproblemer rammer alle samfundslag uanset Indkomst.


Mange danskere drikker for meget og ca. 10 % får alkoholproblemer. Ifølge Sundhedsstyrelsens drikker flere end 860.000 danskere, mere end anbefalet og får alkoholproblemer.

En almindelig misforståelse er, at manden på bænken med alkoholproblemer er en alkoholiker. Alkoholproblemer og alkoholisme er to sider af samme sag, flertallet af dem som søger hjælp til deres alkoholproblemer, har arbejde, familie og et godt netværk.

Møllens behandlingscenter behandler alkoholproblemer efter Minnesotamodellen. Dette er en løsningsorienteret metode som afhjælper de fleste alkoholproblemer. Har du brug for vejledning er du altid velkommen til at ringe på telefonen døgnet rundt alle dage – Tlf. 70 26 12 24.

Ålborg Alkoholbehandling


Hvornår har man et alkoholmisbrug

Hvad gør man når man kender en med et alkoholmisbrug? Mange søger hjælp hos lægen som noget af det første. Ofte tager denne proces nogle år. Efter lægens antabus og psykologens terapi samt psykiaterens antidepressive medicin efterlades de pårørende med en følelse af håbløshed.


Tilvænningen hos de pårørende medfører ofte til en accept af alkoholmisbruget. De pårørende håber på at alkoholmisbruget kommer i bedring, eller det kan styres. Det vil i mange familier ende med skilsmisse, hvis der ikke søges professionel hjælp til, at komme ud af alkoholmisbruget.

Hvornår har man et alkoholmisbrug?

 • Man har et alkoholmisbrug, når man skal drikke mere og mere, for at opnå samme virkning.

 • Man har et alkoholmisbrug, når man har en fysisk trang efter alkohol.

 • Man har et alkoholmisbrug, når man ikke kan styre indtagelsen af alkohol.

 • Man har et alkoholmisbrug, når man drikker for at undgå abstinenser.

 • Man har et alkoholmisbrug, når man bliver ved med at indtage alkohol mod sin beslutning.

 • Man har et alkoholmisbrug, når alkohol får en dominerende rolle i hverdagen.

.Antabus​

 • Ca. 50 % af al antabus, produceret i verden, bliver indtaget i Danmark! Dette viser alene, at resten af verden ved, at antabus ikke virker på mennesker med et alkoholmisbrug, og derfor ikke bør bruges mod et alkoholmisbrug.

 • Ca. 75-80 % af mennesker med et alkoholmisbrug har fået stillet diagnosen Depression.

 • Ca. 65 % får udleveret antidepressiv medicin, uden der dog er konstateret nogen ændring af alkoholmisbruget efterfølgende. Man bør ifølge sundhedsministeriet ikke indtage alkohol sammen med antidepressiv medicin.

Alkoholmisbrug og afhængighed
Alkoholmisbrug rammer mange mennesker, og det kan være en umulig opgave, at slippe ud af det igen. På Behandlingscenteret Møllen hjælper de mennesker ud af deres alkoholmisbrug. De anvender Minnesotamodellen til at behandle alkoholmisbruget, og ca. 80 % kommer helt ud af deres alkoholmisbrug.


Alkoholmisbrug
Alkohol er et etableret og lovligt rusmiddel i den vestlige verden. Alle kender oplevelsen af glæde, velsmag, øget velvære og fornemmelsen af at have det godt, når man i gode venners selvskab har fået en drink eller to. Alle har oplevet fornøjelsen ved at genertheden forsvinder og, at man kan smide hæmningerne og tør flirte med de kønne piger og lækre fyre. 90-95 % af den voksne befolkning indtager alkohol regelmæssigt.

Alkoholisme er ikke defineret ved den indtagne alkoholmængde, men som afhængigheden af at indtage alkohol i stigende grad, og som efterfølgende udvikler både psykisk og fysisk afhængighed. Det skønnes af ca. 5 % eller ca. 250.000 danskere er fysisk og psykisk afhængige af dagligt alkoholindtag.


Fakta om alkohol
Alkohol optages i mavesæk og tyndtarm, og kan påvises 5 minutter efter indtagelsen, den maksimale koncentration i blodet kommer efter 30 - 90 minutter. Alkohol fordeles ligeligt i organismens vandfase, hvilket har betydning for den forskellige effekt af den samme mængde på mænd og kvinder. 90 % forbrændes i leveren resten udskilles uomdannet i nyrer, sved og lunger. Alkoholen nedbrydes i flere trin fra alkohol -> acetaldehyd ->eddikesyre -> kuldioxid og vand. Denne nedbrydningsproces er interessant, idet man ved behandling med antabus bremser den videre nedbrydning fra acetaldehyd. Dette stof er giftigt og bevirker, at men får generende symptomer som åndenød, hjertebanken og utilpashed, hvis man blander alkoholindtagelse med antabus. Et andet interessant fænomen er, at alkoholikere også har en anden forbrændings vej.

Forbrændingshastigheden er konstant 100 - 150mg alkohol/kg legemsvægt pr time (en genstand 10-15 gram).

Kroniske alkoholikere kan omsætte ca. 50 % hurtigere. Kun ved svær leverfunktionsnedsættelse er der nedsat forbrænding.


Alkoholforgiftning-Alkoholmisbrug
Promille Symptomer

 • 0,2 Øjnenes evne til at fokusere og omstille sig fra lys til mørke mindskes

 • 0,8 Nedsat koordinationsevne og forlænget reaktionstid

 • 1,0 Svækket koncentration og opmærksomhed. Begyndende træthed og nedsat balanceevne

 • 1,5 Udtalt forringet bevægelsesevne og talebesvær

 • 2,0 Udtalte forgiftningssymptomer. Selvkontrollen helt væk

 • 3,0 Manglende kontrol med urinblære, risiko for bevidstløshed

 • 4,0 Bevidstløshed - Livsfare


Patologisk rus faldet helt udenfor den almindelige sammenhæng mellem mængden af indtaget alkohol og påvirket adfærd. Der er her svær sygelig rus ved indtagelse af små mængder alkohol.


Forskellige stadier ved alkoholmisbrug
1. stadium (alkoholmisbrug):

 • I dette stadium kan iagttages: Ængstelse, søvnløshed, nervøsitet, sociale problemer, let fedme, opdunstet/oppustet udsee

2. stadium (skadeligt brug):

 • Her er der blandede fund så som: Tendens til håndrysten, black out (Manglende hukommelse for perioder, hvor man tilsyneladende har været vågen), øget tolerance (kan tåle større mængder) og morgendrikkeri. Arbejdsløshed, vanskeliggjort parforhold, politisager (spritkørsel, husspetakler, gadeuorden


3. stadium (slutstadium)

 • Karakteriseres ved bl.a.: Demens, væskeansamling i bughulen pga. leversvigt, social deroute, skrumpelever afmagring, bugspytkirtelbetændelse (vanskeliggjort fordøjelse af mad, kroniske mavesmerter)

Abstinenssymptomer

 • Efter længere tid med konstant dagligt alkoholindtag, vil man ved pludselig ophør af alkoholindtagelse, opleve abstinenser. Abstinenserne opdeles i flere forskellige faser:​

 • I begyndelsen er der let rysten på hænderne, svedudbrud, stigning i pulsslagene til over 100 pr. minut, og ofte let feber på ca. 38 grader. Der er samtidig uro og nervøsitet.

 • Senere kan der komme både illusioner og hallucinationer. Samtidig med at man ellers er fuldt orienteret.

 • Tilstanden kan udvikles til man mister orienteringen i tid og sted, ved ikke dag, eller klokkeslæt, og man ved ikke, hvor man er. Der kan udvikles kramper og bevidstløshed, herefter regulært delirium tremens. Denne tilstand er livsfarlig, og de fleste bliver på dette tidspunkt indlagt til behandling.

Alkoholbehandling Jylland


Medicinmisbrug


Hvis du har brug for hjælp til at komme ud af et Medicinmisbrug, behandlingscenteret Møllen hjælpe dig. De er Danmarks førende Behandlingscenter og har lang erfaring i Medicinafvænning. De har de bedste forudsætninger for at hjælpe dig af med dit medicinmisbrug. De har prøvet det på deres egen krop og har efterfølgende fået en relevant uddannelse. Møllen har også de bedste resultater.

Der er i hovedtræk 3 grupper medicinmisbrug som er afhængigheds skabende:

 • Benzodiazepin

 • Opioid

 • Opkvikkende


Opioid er hovedgruppen af smertestillende medicin og indeholder ofte morfin.

Opkvikkende indeholder ofte amfetamin (Speed)

Benzodiazepin er beroligende og angstdæmpende medicin, der ofte er ordineret som sovemedicin.

Benzodiazepin er mere vanedannende end heroin, der skal mindre antal mg. til, før der opstår en stærk afhængighed. Ofte vil medicinmisbrugeren undskylde sig med, at det er lægen, som har udskrevet medicinen. Det er vigtigt at forstå, at kroppen reagerer på samme måde, uanset hvorfra eller af hvem man har fået medicinen af. Det er heller ikke nogen løsning at give lægen skylden for medicinmisbruget, det vil ikke lindre abstinenserne.

Abstinenser efter Benzodiazepin afhængighed

Abstinenser efter Benzodiazepin afhængighed 

er længere og sværere end efter noget andet kendt medicinmisbrug. Ambulant afgiftning af en medicinmisbruger har ofte ringe resultater, fordi der ikke er den nødvendige supplerende behandling af abstinenserne, og derfor vil trangen vinde over de gode hensigter.

Pludselig ophør med brug af Benzodiazepiner er særdeles farligt, og vil oftest medføre kramper. Det er i værste fald livstruende/dødelig, og derfor er nedtrapning under professionel vejledning nødvendig. Mange opnår varige resultater ved internatbehandling. Nødvendigheden af miljø afskærmning, kombineret med motivationsopbyggende behandling, minimerer de psykiske abstinenser. Døgnbehandling giver store fordele i medicinafvænning, da personalet straks kan iværksætte ekstra støtte foranstaltninger i form af akupunktur/NADA motion og evt. øgning af dosis i en kortere periode.


Dagbehandling af medicinmisbrugere må frarådes, grundet manglende resultater i ambulandt behandling. Medicinafnedtrapningen på behandlingscenter Møllen foretages ved hjælp af Benzodiazepiner eller opiater med en lang halveringstid under nedtrapningen. Dosis ordineres af en læge, efter en vurdering af patientens fysiske og psykiske tilstand, varighed af afhængigheden og tolerancen. Det er af største vigtighed at patienten observeres tæt i nedtrapningsforløbet. Medicinnedtrapningen (den medicinske) af Benzodiazepin afhængige vil typisk være af en varighed på 21 dage.


Blandet misbrug
Alt for mange unge mennesker kommer ud i et misbrug af alkohol og piller. Det er med til at ødelægge livet for dem og deres pårørende. Minnesotabehandling er den mest udbredte og anerkendte behandling af misbrug.

Hos Behandlingscenter Møllen har de mange års erfaring med behandling af misbrug, og kan derfor hjælpe såvel den afhængige som dennes pårørende. Misbrug af alkohol og medicin er ofte årsag til en lang række følgesygdomme som depression, sukkersyge, hjerte-kar sygdomme samt ulykker. Misbrug er årsag til 30% af alle hospitalsindlæggelser.


Medicinmisbrug, medicinafvænning, symptomer
Hvis du har et medicinmisbrug, du ikke kan kontrollere, er Behandlingscenter Møllen et godt sted at få rådgivning hos. På hjemmesiden finder du mere information om deres behandlingsmetoder, deres faciliteter og Behandlingscenteret Møllen generelt. Hvis du har symptomer på et medicinmisbrug, bør du kontakte de professionelle behandlere hos Møllen.

De er smukt beliggende midt i fredskov og med Gudenåen og har deres egen sø lige ved døren. Du kan komme ud af dit medicinmisbrug i skønne omgivelser. Medicinmisbrug giver abstinenser som er svære at takle alene, de har selv været igennem et medicinmisbrug og ved derfor hvordan en medicinafvænning lettest takles.

Tlf.70261224


Link: http://mollen.dk/

Alkoholbehandling Sjælland

Depression og Alkoholbehandling

Det er vigtigt at forstå, at alkoholisme ikke har noget at gøre med mængden af indtaget alkohol, men med de problemer som indtaget alkohol har forårsaget. Dette gælder også efter ophør med indtagelse af alkohol eller medicin.

Depression er ofte en følge af alkoholmisbrug, selvom personen er ophørt med at drikke, er symptomerne der stadig. Visse genetiske dispositioner medfører en ændret forbrænding af alkohol. Dette er årsagen til alkoholisme. Disse personer vil, ifølge norske undersøgelser, få en sænkning af Serotonin indholdet i hjernen og dermed en depressiv lignende tilstand.


Depressionen er en betydelig belastning for familien. Tilstanden slider på forholdet til ægtefælden, børnen, venner og kollegaer. Tilstanden forårsager ofte, at venner trækker sig, og at det personlige netværk derved smuldrer. Den depressive er nu inde i en selvforstærkende spiral med kurs nedad.


Deprimerende spiral

Antabus og antidepressive midler prøves, og alkoholmisbrugeren og dens familie er fastlåst i en deprimerende spiral, hvor antabus, psykolog og afgiftning forsøges uden varige resultater. Alkoholmisbruget medfører en lang række følgesygdomme som depression, forhøjet blodtryk, hjertekarsygdomme, ulykker, osv. 


Benzodiazepin

Antidepressiv medicin prøves og ofte udskriver lægen beroligende medicin af gruppen Benzodiazepin. Benzodiazepin er et meget vanedannende stof, og efter få ugers indtagelse vil afhængigheden give symptomer som søvnløshed, modløshed, uro, og angst.

75% af de klienter, der søger hjælp på behandlingscenteret Møllen, har fået diagnosen depression. 65 % er i behandling med antidepressiv medicin ved indskrivningen. Under 2 % skal fortsat have en lavere dosis antidepressiv medicin efter behandlingen, resten er blevet medicinfri og er efter et år konstateret fortsat medicinfri.

Kognitiv terapi

Behandling med kognitiv terapi er en terapiform, som forandrer hvad patienten tænker om sig selv og sine problemer. Terapiformen er specielt brugt ved depression, angst og afhængighed. Terapiformen bruges i Minnesotabehandlingen med særdeles gode resultater.

Mennesker, som bliver deprimerede, har ofte en tendens til at tænke negativt om dem selv. De føler, de ikke kan slå til, og måske at de er moralsk forkastelige, og glemmer let de positive sider, der trods alt er der. De føler også ofte, at andre ser ned på dem og undgår dem. Mennesker, der har angst, har også mange tanker om sig selv, som forstærker angsten. De undgår bestemte situationer, fordi de tænker, at de sikkert får angst, og føler at de ikke mestrer ret mange situationer særligt godt.


På Behandlingscenter Møllen har de mange års erfaring med at behandle alkohol og medicinafhængige. De tager udgangspunkt i at problemerne kan løses, og at løsningen ofte findes i måden at håndtere følelser på. I hele processen er det vigtigt at inddrage familien, når en sådan findes. Derfor tilbydes nærmeste pårørende et familiekursus, ligesom der er familiesamtaler indlagt i behandlingsforløbet og efterbehandlingen.

For rådgivning om depression og alkoholbehandling:


Tlf.70 26 12 24

Link: http://mollen.dk/

Hjæp til motivation hos pårørende

Vi hjælper pårørende med, at motivere den afhængige så han/hun ønsker, at komme i alkoholbehandling.

Den bedste behandling hos os

Alkoholbehandling på vores behandlingscenter er tilrettelagt, så klienten får den bedste behandling.

Alkoholbehandling i smukke omgivelser

Vi har 13 eneværelser beliggende i den smukke natur nær Tørring, som byder på fred og ro.

Har du brug for hjælp eller rådgivning?

Vi sidder klar på telefonen. Ring i dag hvis du har brug for professionel rådgivning.
​Uanset om du er pårørende eller du selv er i et alkoholmisbrug - vi sidder klar til at hjælpe.