Alkoholbehandling efter Minnesotamodellen

Minnesotabehandling er et populært udtryk for det som proffesionelt hedder 12 Trinds baseret behandling.

Behandlingen baseres på de 12 Trind som stammer fra Anonyme Alkoholikeres 12 Trinds program. Annonyme Alkoholikere startede for 75 år siden i staten Minnesota.

I en minnesotabehandling arbejdes der med erkendelsen af alkoholmisbruget og hvilke værktøjer der skal bruges for at takle drikke situationer og trang. Målet er total afholdenhed. Den væsentligste del af behandlingen er bearbejdelsen af de problemer og handlemønstre der ligger til grund for drikke trangen. I minnesotabehandlingen gennemgåes klientens livshistorie og evt. sten i "Rygsækken" bearbejdes.

I Minnesotabehandlingen

​Vi arbejder med de følelser der ligger til grund for tranget til at drikke. Flugten fra virkligheden vendes til en glæde over at være i live og klienten får modet til at leve de muligheder som byder sig for den enkelte. I minnesotabehandlingen indrages familien ved en familie samtale og et familie kursus af 3 dages varighed. De nærmeste pårørende påvirkes meget af alkoholmisbruget derfor er det viktigt at familien også får værktøjer til at komme videre. Mange har depression ved ankomsten og nogle er i behandling med medicin, ca. 90% kommer ud af depressionen og medicinen gennem et minnesotabehandlings ophold.

Hjæp til motivation hos pårørende

Vi hjælper pårørende med, at motivere den afhængige så han/hun ønsker, at komme i alkoholbehandling.

Den bedste behandling hos os

Alkoholbehandling på vores behandlingscenter er tilrettelagt, så klienten får den bedste behandling.

Alkoholbehandling i smukke omgivelser

Vi har 13 eneværelser beliggende i den smukke natur nær Tørring, som byder på fred og ro.

Har du brug for hjælp eller rådgivning?

Vi sidder klar på telefonen. Ring i dag hvis du har brug for professionel rådgivning.
​Uanset om du er pårørende eller du selv er i et alkoholmisbrug - vi sidder klar til at hjælpe.