Døgntelefon:

7026 1224​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

MINNESOTABEHANDLING

Minnesotabehandling er et populært udtryk for det som proffesionelt hedder 12 Trinds baseret behandling.

Behandlingen baseres på de 12 Trind som stammer fra Anonyme Alkoholikeres 12 Trinds program. Annonyme Alkoholikere startede for 75 år siden i staten Minnesota.

I en minnesotabehandling arbejdes der med erkendelsen af alkoholmisbruget og hvilke værktøjer der skal bruges for at takle drikke situationer og trang. Målet er total afholdenhed.

Den væsentligste del af behandlingen er bearbejdelsen af de problemer og handlemønstre der ligger til grund for drikke trangen. I minnesotabehandlingen gennemgåes klientens livshistorie og evt. sten i "Rygsækken" bearbejdes.

I MINNESOTABEHANDLINGEN

Vi arbejder med de følelser der ligger til grund for tranget til at drikke. Flugten fra virkligheden vendes til en glæde over at være i live og klienten får modet til at leve de muligheder som byder sig for den enkelte.

I minnesotabehandlingen indrages familien ved en familie samtale og et familie kursus af 3 dages varighed.

De nærmeste pårørende påvirkes meget af alkoholmisbruget derfor er det viktigt at familien også får værktøjer til at komme videre.

Mange har depression ved ankomsten og nogle er i behandling med medicin, ca. 90% kommer ud af depressionen og medicinen gennem et minnesotabehandlings ophold.

BEHANDLINGSCENTER MØLLEN | ALSTED SKOVVEJ 5 | 7160 TØRRING | E-MAIL: INFO@MOLLEN.DK | TLF: 7026 1224